Spotkanie DDL – marzec 2013r.

Początek marcowego spotkania Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej (04.03.2013r.) poświęciliśmy dzieleniu się wrażeniami z Kongregacji Odpowiedzialnych w Częstochowie oraz wymianie uwag dotyczących posług liturgicznych w czasie jej trwania. Nasza DDL podjęła posługę w czasie niedzielnej Jutrzni.

Następnie wspólnie rozważaliśmy punkty 1091-1098 drugiej części Katechizmu Kościoła Katolickiego – „Celebracja misterium chrześcijańskiego”. Ten fragment poświęcony jest roli Ducha Świętego w liturgii. Liturgia określana jest w Katechizmie jako dzieło wspólne Ducha Świętego i Kościoła: „Gdy spotyka On (Duch Święty) w nas odpowiedź wiary, którą wzbudził, urzeczywistnia się prawdziwe współdziałanie” (nr 1091). Jego łaska zmierza do wzbudzenia wiary, nawrócenia serca i przylgnięcia do woli Ojca (nr 1098). W sakramentach Duch Święty wypełnia figury Starego Testamentu, dlatego tak ważna dla rozumienia liturgii jest znajomość Biblii, szczególnie wydarzeń zbawczych związanych z Paschą. I tu nasze rozważanie Katechizmu w zupełnie naturalny sposób przeszło na dzielenie się przygotowaniami do przeżycia Triduum Paschalnego w naszych parafiach. Przygotowując się do celebracji świąt warto korzystać z nowych materiałów: podręcznika wydanego w ubiegłym roku oraz materiałów zamieszczonych na stronie CDL-u.   

W dalszej części spotkania omówiliśmy bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania naszej diakonii i zaplanowaliśmy posługi na Eucharystię w czasie rekolekcji dla ruchów i stowarzyszeń kościelnych pt. „Rozpal na nowo charyzmat”, które za kilka dni odbywały się w parafii p.w. św. Maksymiliana. Na koniec spotkania wspólnie odmówiliśmy Nieszpory pamiętając w naszej modlitwie o zbliżającym się konklawe i wyborze nowego papieża.

            Następne spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej zaplanowane jest na 15 kwietnia 2013r. Serdecznie zapraszamy.

Nina Majek – Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

  •  
  •  
  •