Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

W wigilię Święta Niepodległości odbyło się spotkanie Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych. Miało charakter zdalny (on-line) – głównie ze względu na znaczną ilość uczestników, przekraczającą dopuszczalne w czasach pandemii limity dla spotkań bezpośrednich.

Rozpoczęliśmy tradycyjnie Nieszporami pod przewodnictwem naszego moderatora.

Później rozmawialiśmy już oczywiście wyłącznie o rekolekcjach. 🙂

Witold zaprezentował arkusz kalkulacyjny, ułatwiający oszacowanie i rozliczenie kosztów finansowych rekolekcji; każdy chętny będzie mógł z jego pracy skorzystać.

Mówiliśmy też o konieczności szczególnego podejścia do finansowego bezpieczeństwa zgłaszających się na rekolekcje rodzin w kontekście zaliczek i ich ewentualnych zwrotów.

Obecna na spotkaniu para diecezjalna podzieliła się pomysłem na możliwość wsparcia finansowego dla organizatorów rekolekcji. Przypomniała też o istniejącym regulaminie dofinansowania rekolekcji formacyjnych dla rodzin.

Od poprzedniego spotkania przeglądnęliśmy w DOR dostępne materiały formacyjne i inne pomocne przy organizacji rekolekcji zasoby. Podzieliliśmy się wnioskami z tego przeglądu.

Bożena z Tomkiem – nasza para diecezjalna – pokazali wszystkim już zebrane dane o stanie formacji w kręgach poszczególnych rejonów i wynikające z tego potrzeby rekolekcyjne. Zapowiedzieli też dalsze działania w tym obszarze.

Ela z Irkiem przypomnieli nam, że rekolekcje formacyjne są jednym ze zobowiązań w DK i animatorzy każdego kręgu są odpowiedzialni za nieustanne zachęcanie do konkretnego planowania wyjazdów rekolekcyjnych każdego z małżeństw.

Pamiętajmy też, że o właściwe dla nas rekolekcje należy się konkretnie i z wiarą modlić.

Najważniejsze przesłanie jest takie, że rekolekcje wakacyjne w 2021 roku się odbędą!

Część zespołów rekolekcyjnych już pracuje. Odpowiedzialni za DOR – Marta i Rafał – finalizują listę planowanych na ten rok formacyjny rekolekcji.

Spotkanie zakończyliśmy dziesiątką Różańca.

Basia i Piotr

  •  
  •  
  •