Spotkanie opłatkowe z Księdzem Arcybiskupem

W niedzielę Chrztu Pańskiego, kończącą liturgiczne obchody okresu Bożego Narodzenia, odbyło się spotkanie członków Ruchu Światło-Życie z ordynariuszem archidiecezji. Ksiądz arcybiskup Józef Kupny przybył na wspólny opłatek do rotundy kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Borowskiej we Wrocławiu.

 

    Spotkanie opłatkowe poprzedziła Msza święta koncelebrowana m.in. przez moderatora diecezjalnego ks. Grzegorza Michalskiego oraz ks. Aleksandra Ilnickiego. Główny celebrans
w homilii zwrócił uwagę na wartość Chrztu świętego, jako ogromnego skarbu, którego rangi
i znaczenia nieraz  nie doceniamy. Ks. Grzegorz przypomniał o potrzebie uświadomienia sobie własnej tożsamości chrześcijanina, człowieka wiary, obdarowanego przez Pana najwyższą godnością dziecka Bożego.

    Spotkanie  w rotundzie rozpoczęły Jasełka zaprezentowane przez oazowiczów z rejonu VII (par. Chrystusa Króla). Wszystkich widzów urzekła niecodzienna forma przedstawienia (patrz: zdjęcia). Inscenizacja spodobała się także arcypasterzowi. Ks. Arcybp Józef  Kupny, który po raz pierwszy spotkał się ze wspólnotą oazową naszej archidiecezji, szczególnie mocno podkreślił eklezjalny charakter Ruchu Światło-Życie i prosił zgromadzonych o zachowanie jedności. Przywołał postać Założyciela Oaz, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, jako swojego profesora teologii pastoralnej z czasów studiów, którego dane mu było znać osobiście. Zaświadczył o dobroci i życzliwości kandydata na ołtarze. Ordynariusz zachęcał do modlitwy w intencji beatyfikacji ks. Franciszka oraz do bliższego zapoznania się z jego życiorysem. W połowie lat 70-tych ksiądz arcybiskup sam uczestniczył w swojej pierwszej Oazie, dlatego – jak zapewnił – Ruch Oazowy jest mu bliski.

    Dorota i Łukasz Kozyrowie  z rejonu VII –  pełniący wraz z ks. Grzegorzem Michalskim honory gospodarzy –  obdarowali księdza arcybiskupa świecą oazową  z napisem FOS-ZOE, w myśl słów Ewangelii: „W Nim było życie, a życie było światłością ludzi” (J 1,4).

    Świąteczne życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólne kolędowanie wypełniły dalszą część spotkania.

 Zdjęcia można obejrzeć TUTAJ

  •  
  •  
  •