Świadectwa z rekolekcji w Krnovie

W dniach 20 lipca – 5 sierpnia, w Krnovie, w Czechach odbyły się rekolekcje drugiego stopnia dla rodzin. Dziś zamieszczamy świadectwa będące ich owocem.

„Prawdziwie rozkochać się w Eucharystii…”

Ewa i Konrad
archidiecezja wrocławska

Prawdziwie rozkochać się w Eucharystii…

Wyjątkowy czas, w którym jedenaście osób diakonii prowadziło rekolekcje dla czworga uczestników.

Ten czas pozwolił nam prawdziwe doświadczyć ducha wspólnoty. Równi służyli równym. W każdej spotkanej osobie czuliśmy braterską miłość Jezusa.

Podczas kręgów czy spotkań przy kawie słyszeliśmy świadectwa wiary, które umacniały nas i dawały motywację do pogłębiania naszej relacji z Chrystusem.

Zagłębiliśmy się w Słowo Boże, wzorem Mojżesza wędrowaliśmy przez pustynię do Ziemi Obiecanej i odkryliśmy znaki Eucharystii.

Przebywając 15 dni w murach klasztornych mieliśmy okazję przybliżyć się nieco do życia zakonnego, dostrzec, że prawdziwy pokój w sercu daje tylko Pan Bóg!

„Nasze życie jest wędrówką przez pustynię”

Maria i Tadeusz
archidiecezja katowicka

Na I stopniu rekolekcji dane nam było odkryć działanie Ducha Świętego, jego moc i dary oraz to, że musimy obnażyć się przed Chrystusem, jak On obnażył się przed nami. Przyjęliśmy Go do serca jako naszego Pana i Zbawcę i przystąpiliśmy do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Na rekolekcjach II stopnia wgłębiając się w Exodus Izraela pojęliśmy, że nasze życie jest wędrówką przez pustynię, a naszą manną ma być codzienna Eucharystia, w której przyjmujemy prawdziwego i żywego Chrystusa. Wsłuchując się w świadectwa i katechezy członków diakonii oraz homilie o. Karola zrozumieliśmy, że bycie w Ruchu Światło-Życie jest ich stylem i sposobem życia, jakie i my pragniemy przyjąć będąc członkami tej wspólnoty.

  •  
  •  
  •