Synteza

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia w Międzywodziu

Pan Jezus przypomniał mi, żebym był uśmiechnięty, bo jako Jego uczeń powinienem być radosny i zadowolony. Przypomniał mi także, abym poprawił relacje z Nim poprzez modlitwę i częstsze spotkanie ze Słowem Bożym, oraz wzmocnił moje relacje z żoną.

W ostatnim dniu, na Namiocie Spotkania, „dostałem” syntezę, która zawiera w skrócie to, co się wydarzyło we mnie w czasie rekolekcji:

Wyznaję, że umarłem, a mój Pan Jezus Chrystus po raz kolejny zwyciężył.

Umarłem dla siebie i chcę – pragnę – oddawać swoje życie dla braci.

Wierzę, że poprzez śmierć i Krzyż Chrystusa zostałem pogrzebany w moim grzechu i złączony z Nim w jedno. I tak samo będę z Nim jednością poprzez Zmartwychwstanie. Napełniony Duchem Świętym, chcę być błogosławiony, chcę być blisko z Jezusem. Być blisko poprzez modlitwę, nieustannie wpatrywać się w Jego oblicze. Dlatego porzucam dawnego człowieka i odnawiam się Duchem w myśleniu, przebaczam sobie i wszystkim- tak jak i mój Bóg mi przebaczył. Chcę i pragnę świadczyć o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa i budować wspólnotę Kościoła. Chcę służyć Bogu i ludziom, chcę być uczniem Jezusa i przyjmować jego propozycje.

Lecz aby być wytrwałym w tych działaniach, proszę Was pokornie bracia w Chrystusie o modlitwę za mnie.

Michał

  •  
  •  
  •