Szkoła Posług Liturgicznych 2014/2015 – podsumowanie

W roku formacyjnym 2013/2014 odbyła się roczna Szkoła Animatora Liturgicznego dla wszystkich chętnych, którzy chcieli rozszerzyć i pogłębić swoją wiedzę dotyczącą liturgii oraz przygotować się do prowadzenia szkoły liturgicznej na rekolekcjach letnich.

Od września 2014r. rozpoczęła się roczna Szkoła Posług Liturgicznych (SPL) jako kontynuacja i uzupełnienie Szkoły Animatora Liturgicznego. Propozycja ta skierowana była także do nowych osób: panów, którzy chcieli nauczyć się posługiwać w prezbiterium i pań, które również w liturgii mają do odegrania ważną rolę poza prezbiterium. Comiesięczne spotkania odbywające się zawsze w soboty w godzinach 9.00-14.00 zwykle w parafii p.w. Bożego Ciała we Wrocławiu trwały do czerwca 2015r., a zakończone zostały posługą w czasie Diecezjalnej Oazy Matki, czyli rozesłania na rekolekcje letnie. W czasie naszych spotkań pochylaliśmy się nad symboliką znaków liturgicznych, ale główny nacisk położony został na ćwiczenia praktyczne. W czasie każdego spotkania sprawowaliśmy Eucharystię, podczas której można było od razu wykorzystać nabyte umiejętności.

W męskim zespole omawiano posługi: ministranta kadzidła, światła, ołtarza, księgi, krzyża, insygniów. W żeńskim zespole poświęcono sporo czasu na przygotowanie posługi darów i ładu, śpiewów w liturgii oraz posługę komentatorki i przygotowywanie tekstów modlitwy powszechnej. Dla części męskiej i żeńskiej omówiono także posługi lektora i psałterzysty, zakrystiana oraz temat modlitwy powszechnej. Zagadnienia związane z teologią i posługami w czasie Liturgii Godzin podjęto w czasie wyjazdowych warsztatów w Ligocie Polskiej, które odbyły się w kwietniu 2015r. Prowadzący szkołę to: ks. Radosław Rotman, Nina Majek i Marcin Józefczyk. W czasie warsztatów konferencję wygłosił również ks. Bogusław Stec.

 

Jako podsumowanie niech posłuży jedno z krótkich świadectw złożonych przez uczestników SPL-u: „Zapisałam się na Szkołę Posług Liturgicznych, ponieważ jestem krótko w Domowym Kościele i zdałam sobie sprawę, że moja wiedza o liturgii jest bardzo uboga. Najpierw zapisał się mój mąż, a mówi się, że małżeństwo  to wspólnota, więc pomyślałam, że w takim razie powinniśmy być tam razem. W czasie tego roku zapoznałam się z podstawami dotyczącymi liturgii Kościoła, Eucharystii, śpiewu w liturgii oraz Liturgii Godzin. Zaznajomiłam się również z różnymi sposobami posługiwania w Kościele: ze służbą daru i ładu, a także posługą lektora i psałterzysty. Poznałam też, czym jest i na czym polega krąg liturgiczny i był to mój ulubiony punkt spotkania. Żeńska część grupy szczególny nacisk miała położony na układanie modlitwy wiernych i komentarzy.

Każde spotkanie SPL rozpoczynało się modlitwą Godziną przedpołudniową a kończyło (pomimo niewielkiej grupy – tylko kilkanaście osób) bardzo uroczystą i starannie sprawowaną Eucharystią. W przerwie każdego spotkania był także czas na kawę i słodkości. Dziękuję odpowiedzialnym za prowadzenie, przekazanie wiedzy i miłą atmosferę. Szkoda, że na SPL-u byliśmy jedynym małżeństwem z Domowego Kościoła – Dorota.”

 

W nowym roku formacyjnym czekają nas nowe wyzwania związane szczególnie z przygotowaniem się do Światowych Dni Młodych w Krakowie w 2016r. Oby kolejne propozycje pogłębiania wiedzy liturgicznej i umiejętności praktycznych związanych z posługiwaniem w liturgii zaproponowane przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną cieszyły się zainteresowaniem.

 

Nina Majek – Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

  •  
  •  
  •