Tag: Franciszek Blachnicki

Moria, Mara i Nebo

Diakonia Słowa zachęca do zapoznania się z duchowymi doświadczeniami czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w ostatnich latach jego życia