Taka ewangelizacja nie przekracza moich możliwości

Szok związany z prostotą ewangelizacji pozostawił mnie z pytaniem jak ja mogę włączyć się w dzieło ewangelizacji? – świadectwo z rekolekcji ORAE w Krzydlinie

Ewangelizacja. Temat do tej pory dla mnie (i jak wynikało z rozmów pierwszego dnia po przyjeździe także dla wielu innych osób) obcy. Chociaż słowo „obcy” nie jest chyba najlepsze – trzeba by raczej powiedzieć, że ewangelizacja kojarzyła mi się z barwnymi opowieściami misjonarzy, którzy co jakiś czas przyjeżdżali do Polski i opowiadali o życiu na misjach. Opowieści były barwne, czasem zabawne, czasem – gdy była mowa o prześladowaniach – przerażające. Zawsze jednak mowa była o odległych światach nie mających właściwie żadnego przełożenia na moje dzisiejsze życie, na moje „tu i teraz”.    

Do czasu rekolekcji ORAE ewangelizacja była odległa i obejmowała dzieła misyjne przekraczające moje możliwości.

Konfrontacja mojego dotychczasowego sposobu myślenia ze świadectwem ks. Adama oraz zaproszonych przez niego ewangelizatorów przyczyniła się do zmiany mojego myślenia. Zaprezentowana nam na rekolekcjach prostota form głoszenia kerygmatu w życiu codziennym jest po prostu zawstydzająca. Taka ewangelizacja nie przekracza moich możliwości organizacyjnych – każdy może tak ewangelizować. Pozostaje tylko modlić się o dar odwagi. Szok związany z prostotą ewangelizacji pozostawił mnie z pytaniem jak ja mogę włączyć się w dzieło ewangelizacji? Mam już pierwsze pomysły, chciałbym zacząć działać i modlę się, żeby Chrystus pomnożył owoce tych rekolekcji we mnie i w naszej wspólnocie.

Opowieść ks. Adama o jego wyprawach misyjnych na inne kontynenty dała mi wyobrażenie o tym, jak wielkich dzieł dokonuje Duch Święty poprzez posługę tych chrześcijan, którzy są posłuszni Jego natchnieniom. W pewnym momencie rekolekcji miałem wrażenie, że żyjemy w Kościele pierwszych chrześcijan i że „złapaliśmy” apostoła Pawła pomiędzy kolejnymi podróżami misyjnymi. Obyśmy umieli pomnażać swój zapał apostolski tak, jak czynił to św. Paweł!

 

Edward Koziarzewski

  •  
  •  
  •