To już 10 lat…

Wrocław, dokładnie 10 lat temu, archikatedra św. Jana Chrzciciela: 13 diakonów przyjmuje z rąk abp. Mariana Gołębiewskiego święcenia prezbiteratu. Jednym z nich jest nasz obecny Moderator Diecezjalny – ks. Radosław Rotman.

Tuż przed udzieleniem święceń ówczesny metropolita mówi (jeszcze do diakonów):

„Macie głosić słowo Boże z mocą, bo otrzymaliście mandat Chrystusa, ale również z pokorą, bo kruche są naczynia, w których mieści się łaska Boża. Macie być solą ziemi, która nadaje smak temu światu, macie być światłem świata, które oświetla drogę błądzącemu człowiekowi. To światło ma świecić i prowadzić ludzi do Boga.”

Szczególnie w tym dniu otoczmy ks. Radosława naszą modlitwą, aby na co dzień doświadczał mocy słów, które sobie wybrał jako motto na obrazku prymicyjnym:

„Bóg mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o co prosimy czy rozumiemy”. (por. Ef. 3,20)

Dla chętnych link do relacji z tych wydarzeń: jedni mogą przypomnieć sobie to, w czym uczestniczyli osobiście, a inni mogą się dowiedzieć, jak to wtedy było.

                                                                                                                        Diakonia Komunikowania Społecznego

  •  
  •  
  •