WIELKA KSIĘGA – MSZAŁ RZYMSKI 20.11.2010

W dniu 20 listopada 2010r. grupa 18 osób miała okazję uczestniczyć w warsztatach liturgicznych w domu rekolekcyjnym w Ligocie Polskiej. Wykłady dotyczące historii powstania Mszału Rzymskiego oraz jego struktury i treści poprowadzili dla nas ks. Bogusław Stec oraz ks. Radosław Rotman.

Okazało się, że niektórym z nas warsztaty dały pierwszą w życiu możliwość dotknięcia Mszału i przewertowania jego kartek. Mieliśmy również okazję oglądać autentyczne zabytki, czyli Mszały używane przed reformą soborową, które są własnością parafii w Poniatowicach (najstarsze pochodzą z II połowy XIX wieku). Wspólnie sprawowaliśmy również Liturgię Godzin. Do Eucharystii przygotowaliśmy się przez przeżywanie w grupach kręgu liturgicznego. W czasie Eucharystii modliliśmy się wraz z uczestnikami Szkoły Animatora, która w ten weekend miała swój pierwszy zjazd.

Oto niektóre z refleksji uczestników na zakończenie warsztatów:

Wreszcie dowiedziałem się, jak używać tej wielkiej, czerwonej księgi. Dzięki warsztatowi Mszał nie budzi już we mnie lęku i przerażenia.

Patryk

Dla mnie osobiście te warsztaty były pierwszym spotkaniem z Mszałem Rzymskim. Ogromnym zaskoczeniem jest dla mnie bogactwo i różnorodność modlitw i tekstów liturgicznych w nim zawartych. Poznanie jego historii i treści w kontekście struktury Mszy Świętej pomoże mi lepiej (tj. głębiej) przeżywać liturgię i włączać się w nią bardziej aktywnie.

Marcin

Bardzo się cieszę z uczestnictwa w tych warsztatach liturgicznych. Wiele cennych wskazówek (może nawet zbyt wiele jak na krótki czas) będzie mi pomocnych w mojej posłudze liturgicznej w parafii. Mszał był zawsze dla mnie tabula rasa, teraz na pewno stanie mi się bliższy. Planuję zakup księgi Mszału. Chwała Panu.

Benek

Warsztaty liturgiczne, które przeżyłam, były okazją do pierwszego dotknięcia księgi Mszału. Było to więc pouczające i zarazem zachęciło mnie do pogłębiania wiedzy na ten temat. Zajęcia praktyczne – krąg liturgiczny wspaniale przygotował mnie do Eucharystii.

Agnieszka

Jestem zadowolony, że mogłem dowiedzieć się czegoś o Mszale. Podstawy są ważne i faktycznie od nich powinno się zaczynać. Dlatego mam nadzieję, że ks. Rotman poprowadzi kolejne – teraz już ze służby praktycznej – warsztaty o tej tematyce.

Krzysiek

Takich głosów, jak Krzysia, było dużo więcej, więc aluzję zrozumieliśmy i 19 marca 2011r. odbyła się kontynuacja warsztatów z Ligoty, którą poprowadził ks. Radosław Rotman. W programie spotkania znalazły się ćwiczenia z Mszałem oraz omówiono zasady doboru znajdujących się w nim tekstów.

Nina Majek

  •  
  •  
  •