Formacja

Droga formacji Domowego Kościoła

Ludzie odchodzą, dzieło pozostaje, ale aby jednak tak było, trzeba strzec tożsamości ruchu, tego wszystkiego, co składa się na jego odrębność, co stanowi jego charyzmat.

Formacja oazowa uczy nas rozpoznawania woli Bożej, przemienia nasze wnętrza i sprawia, że coraz lepiej słyszymy Boży głos w codziennym życiu: w swoim sumieniu, w sakramencie pokuty, w słowach współmałżonka i w wielu innych sytuacjach.

Nie jest ważne, ile lat jesteśmy w Domowym Kościele, ale na jakim etapie formacji. Tylko pełna formacja podstawowa może dać światło do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu wspólnoty, tylko w ten sposób wzrasta w nas postawa pełnej gotowości do podjęcia posługi, bez małodusznego wzdrygania się, zasłaniania zapracowaniem, brakiem predyspozycji. Postawa, w duchu której na zaproszenie do objęcia takiej czy innej posługi, przy całej świadomości swoich ograniczeń i niedoskonałości, odpowiadamy chętnie: „Tak, chcę.”

Charyzmat Domowego Kościoła to wielki dar, który mamy przyjąć w tym celu, aby dzięki formacji odkryć swoje powołanie i miejsce do służby.

Cytaty są fragmentami wypowiedzi ks. Jana Mikulskiego

Formacja podstawowa

 1. I i II rok pracy wg podręczników
 2. oaza rekolekcyjna I, II i III stopnia
 3. ORAR I i II stopnia

Formacja permanentna

 1. ciągłe pogłębianie formacji podstawowej realizowanie na spotkaniach miesięcznych tematów według materiałów proponowanych przez Centralną Diakonię DK lub według własnego wyboru
 2. udział w rekolekcjach i sesjach tematycznych DK
 3. Triduum Paschalne przeżywane w formie rekolekcyjnej we własnej parafii lub wyjazdowe
 4. uczestnictwo w ORD
 5. udział w rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło-Życie i innych
 6. uczestnictwo w Dniach Wspólnoty

Ważne daty i wydarzenia dla Ruchu Światło-Życie

 • 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, święto patronalne całego Ruchu
 • Niedziela Świętej Rodziny – święto patronalne Domowego Kościoła
 • Niedziela Chrztu Pańskiego – święto patronalne Kaplicy Chrystusa Sługi na Kopiej Górce.
 • Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności – zawsze przed niedzielą Chrztu Pańskiego
 • Dzień Światła w Święto Ofiarowania Pańskiego – święci się świece Oazowe, które są wręczane na COM-ie organizatorom Oaz
 • Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie
 • Centralna Oaza Matka przed Zesłaniem Ducha Świętego w Krościenku n/ Dunajcem

Nie chodzi tu o to, aby wpaść w wir celebracji, angażującej nasz czas; trzeba raczej przeżywać te wydarzenia w głębi serca, odczytując ich sens dla siebie i dla wspólnoty.

Praca w ciągu roku

 1. Oaza modlitwy
 2. Dzień wspólnoty
 3. Praca w kręgu
 4. Świadectwo, ewangelizacja na zewnątrz wspólnoty
 5. Uroczyste celebrowanie Eucharystii przez wspólnotę
 6. Uczestnictwo w rekolekcjach
 7. Agape – rozwijanie życia wspólnotowego poprzez inne kontakty, okazjonalne spotkania, niesienie sobie pomocy.

Rekolekcje

Pamiętajmy o tym, by rekolekcje tematyczne nie zastępowały formacyjnych. W zasadzie nie powinny mieć miejsca takie sytuacje, że najpierw jedziemy na rekolekcje tematyczne, bo krótkie, bo tanie, a potem ewentualnie na formacyjne. Nie łudźmy się, że w ten sposób poznamy bogactwo drogi, jaką jest Domowy Kościół. Dbajmy o to, by podczas rekolekcji tematycznych nie zabrakło akcentów świadczących, że są to rekolekcje oazowe, czyli:

 • Jutrzni,
 • Namiotu Spotkania,
 • Eucharystii sprawowanej z pieczołowitością,
 • Spotkania w małej grupie,
 • Praktycznego nawiązania do przynajmniej jeszcze jednego (oprócz modlitwy osobistej) zobowiązania oraz godziny świadectwa.

List kręgu centralnego – Na rok formacyjny 2011/2012

Zapraszamy do lektury listu na stronach Domowego Kościoła