Dorośli

Jak zgłosić nową wspólnotę

Jeśli na liście Wspólnot nie ma Twojej Wspólnoty, prosimy o jej zgłoszenie na adres

redakcja@wroclaw.oaza.pl.

Prosimy o podanie następujących informacji:

1. (proszę wpisać miejscowość) – parafia p.w. (proszę wpisać)

2. Adres: (proszę wpisać Miejscowość, ulicę i nr domu)

3. (proszę przysłać fotografię kościoła – nie jest konieczne).

 

4. Wspólnota (proszę podać te, które istnieją: młodzieży, studencka, dorosłych)

5. Moderator: ks (proszę podać imię i nazwisko)

6. Kontakt: (jeśli ks. moderator sobie życzy, proszę podać e-mail i telefony)

7. Odpowiedzialni świeccy (lub animatorzy, proszę podać fukcję, imię/imiona i nazwisko/nazwiska – podanie animatorów nie jest konieczne)

Uwaga: jeśli we wspólnocie działa kilka grup, np. młodzieżowa i dorosłych, proszę o podanie odpowiedzialnych dla każdej grupy.

8. Kontakt: (pod każdym odpowiedzialnym świeckim proszę podać e-mail i telefony)

9. Grupy: (proszę krótko opisać, jakie we wspólnocie działają grupy)

10. Spotkania wspólne: (proszę podać dzień i godzinę. Jeśli spotkanie rozpoczyna się Mszą św., proszę podać o której jest godzinie).