Rejony Ruchu Światło-Życie jako wdrożenie planu ACR i ACR2

 

Ks. Franciszek Blachnicki podejmując dzieło ewangelizacji i ogłaszając plan Ad Christum Redemptorem (ACR), jako jedno z założeń strategii przyjął wyznaczenie i powołanie rejonów tworzących strukturę organizacyjną planu ACR, w której będą działały odpowiednie diakonie. Do tej idei nawiązał równie moderator generalny Ruchu Światło-Życie bp Adam Wodarczyk.

Dotychczas w ramach Archidiecezji Wrocławskiej praca koncentrowała się w pojedynczych wspólnotach młodzieżowych, studenckich i dorosłych Ruchu i rejonach Domowego Kościoła, a okazją do wspólnego spotkania były Rejonowe Dni Wspólnoty, które odbywały się w tzw. zespołach. Od pewnego czasu w ramach prac Diakonii Jedności postulowane było „odchudzenie” wspomnianych zespołów, aby rejonowe dni wspólnoty mogły być przeżywane w mniejszej liczbie osób. W krok za tym szły postulaty, by utworzyć nie zespoły, ale REJONY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE, które gromadziłyby nie tylko kręgi DK, ale także inne wspólnoty Ruchu, a których zadania byłyby szersze niż tylko organizacja RDW.

Według założeń głównym celem rejonu Ruchu jest ewangelizacja parafii, które on obejmuje. Ale wiemy też, ze do zadań Rejonu należy także formacja i wzajemne w niej się wspieranie, np. gdy jest kilka wspólnot młodzieżowych, można w ramach rejonu organizować celebracje deuterokatechumenalne lub formację animatorów, rejony DK mogą razem się wspierać w organizowaniu rekolekcji itp.. Wreszcie tym, co ma rejon zespalać, są Rejonowe Dni Wspólnoty, które będą jednoczyć wszystkie objęte rejonem wspólnoty. Rejonem powinien kierować Moderator Rejonu, powołany przez Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie, oraz osoba lub para odpowiedzialnych świeckich, która wspierałaby moderatora. Osobę lub parę odpowiedzialną wskazuje moderator rejonu po konsultacji z parami rejonowymi DK i odpowiedzialnymi za wspólnoty, a powołuje Moderator Diecezjalny. Moderator rejonu kieruje pracami rejonowej Diakoni Jedności, w skład której wchodzą: Moderator Rejonu, osoba lub para odpowiedzialna za rejon, pary rejonowe DK, moderatorzy i osoby odpowiedzialne za wspólnoty, a z chwilą powstawania rejonowych diakoni – odpowiedzialni za te diakonie.

Aby Rejony Ruchu Światło-Życie mogły funkcjonować konieczna jest zmiana naszego myślenia. Prawdopodobnie od początku wszystko nie będzie idealnie funkcjonowało, ale myślę, że jeśli spróbujemy się włączyć w ta wizję, to z roku na rok będzie coraz lepiej. Na pewno pierwszym zadaniem będzie organizacja Październikowego Dnia Wspólnoty.

Obecny podział na rejony nie do końca jest taki, jaki chcielibyśmy mieć. Ale braliśmy pod uwagę m.in. możliwości związane z wyznaczeniem moderatora rejonu, który w jakimś stopniu znałby Ruch Światło-Życie i mógłby taki rejon poprowadzić. Nie we wszystkich rejonach są chociażby wspólnoty młodzieżowe czy dziecięce, ale jak informowała Para Diecezjalna, będzie zachęta by wspólnoty rodzinne wzięły odpowiedzialność za formację swoich dzieci co powinno zaowocować nowymi wspólnotami. Rejony Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej – skład

 

ks. Grzegorz Michalski

Moderator Diecezjalny
Ruchu Swiatło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej