Zgłoszenie nowej Wspólnoty

Jak zgłosić nową wspólnotę

Jeśli na liście Wspólnot nie ma Twojej Wspólnoty, prosimy o jej zgłoszenie na adres

redakcja@wroclaw.oaza.pl.

Prosimy o podanie następujących informacji:

1. (proszę wpisać miejscowość) – parafia p.w. (proszę wpisać)

2. Adres: (proszę wpisać Miejscowość, ulicę i nr domu)

4. (proszę przysłać fotografię kościoła – nie jest konieczne).

6. Moderator: ks (proszę podać imię i nazwisko)

7. Kontakt: (jeśli ks. moderator sobie życzy, proszę podać e-mail i telefony)

5. Wspólnota (proszę podać te, które istnieją: młodzieży, studencka, dorosłych)

6. Moderator: ks (proszę podać imię i nazwisko)

7. Kontakt: (jeśli ks. moderator sobie życzy, proszę podać e-mail i telefony)

8. Odpowiedzialni świeccy (lub animatorzy, proszę podać fukcję, imię/imiona i nazwisko/nazwiska – podanie animatorów nie jest konieczne)

Uwaga: jeśli we wspólnocie działa kilka grup, np. młodzieżowa i dorosłych, proszę o podanie odpowiedzialnych dla każdej grupy.

9. Kontakt: (pod każdym odpowiedzialnym świeckim proszę podać e-mail i telefony)

10: Grupy: (proszę krótko opisać, jakie we wspólnocie działają grupy)

11. Spotkania wspólne: (proszę podać dzień i godzinę. Jeśli spotkanie rozpoczyna się Mszą św., proszę podać o której jest godzinie).