15 października – Dzień Dziecka Utraconego

Jezu Miłosierny, z ufnością prosimy: ulecz nasze zranienia, ratuj od rozpaczy, uwolnij od bólu i cierpienia, usuń lęki z naszego serca i obdarz nas Twoim pokojem.

Od 2004r. w Polsce, a od 1988r. na świecie 15 października obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. W stanach Zjednoczonych, skąd wywodzi się idea tego dnia, nosi nazwę Dnia Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych. Data nie jest przypadkowa, została wybrana, dlatego, że tyle teoretycznie trwałaby ciąża licząc od pierwszego dnia nowego roku (od 1.01).Tego dnia rodzice, którzy doświadczyli straty swoich dzieci maja możliwość otwarcie mówić o swoim bólu, manifestować, że pamiętają o swoich dzieciach, i chcą, by świat też o nich pamiętał, że je kochają i będą kochać do końca swojego życia. Oczekują też, że świat to uszanuje i zrozumie. Czynią to poprzez udział w okolicznościowych Mszach św., spotkaniach, przypięciu do ubrania błękitno-różowej kokardki czy wypuszczenie „do nieba” niebieskich, różowych lub białych baloników, czasem opisanych imionami umarłych dzieci.W Polsce, co roku 40 000 kobiet przechodzi przez traumę poronienia. Coraz częściej świadome rodzicielstwo, pomaga także ojcom dzieci uczestniczyć w towarzyszeniu dziecku od początków jego życia w łonie mamy, tym samym, jest włączony emocjonalnie również w proces żałoby za dzieckiem przedwcześnie utraconym. 15 października zaproszeni jesteśmy do włączenia się w ten dzień pamięci, bez względu na to, czy doświadczyliśmy bezpośrednio cierpienia odejścia dziecka, czy też nie. Każdy z nas może być uczestnikiem tego wydarzenia, na miarę swoich potrzeb, stanu emocjonalnego, potrzeby łączności z osobami doświadczonymi stratą. Możemy też przeżywać ten dzień w ciszy swojego serca.

Zapraszamy Cię, abyś nie był tego dnia obojętny na poruszany problem. Możesz tego dnia:

  • Włączyć się tego dnia w specjalnie celebrowaną Mszę św. w intencji rodzin i ich dzieci,
  • Włączyć się w Mszę sw. parafialną i w cichości serca prosić Boga o siłę i pomoc dla rodzin dotkniętych stratą,
  • Możesz również aktywnie włączyć się we Mszy św. proponując celebransowi przygotowaną specjalnie na tę okoliczność modlitwę wiernych,
  • A może chcesz zaproponować ks. proboszczowi poprowadzenie tego dnia w czasie nabożeństwa różańcowego rozważań uwzględniających tematykę dzieci utraconych,
  • Masz także możliwość odwiedzenia miejsca pochówku dzieci przedwcześnie umarłych, grobowiec i pomnik dzieci martwo urodzonych znajduje się na Cmentarzu Osobowickim – kw. 79, po prawej stronie kaplicy.

Tu znajdziesz pomoc dla rodziców po stracie,  wejdź na stronę Centrum Evagelium Vitae i skorzystaj z oferowanego wsparcia (http://fev.wroclaw.pl/dla-rodzicow-po-stracie/).

Inne strony wspierających rodziców:

Propozycja modlitwy wiernych na ten dzień:

Propozycje modlitw:

Informacje prawne:

 

Przesłane przez Diakonie Życia

  •  
  •  
  •