DIAKONIA OAZ REKOLECYJNYCH I PARA DIECEZJALNA ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE 14.10.2017

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych oraz Para Diecezjalna (podobnie jak w ubiegłym roku) zapraszają wszystkich, którzy posługiwali na rekolekcjach – a także tych, którzy chcieliby posługiwać na rekolekcjach w najbliższym czasie – na spotkanie 14.10.2017 r. o godz. 10:00 „pod czwórkę” (Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław ul. Katedralna 4), spotkanie potrwa ok. 2,5 godz.

Chcielibyśmy podziękować za zorganizowanie i posługiwanie na rekolekcjach oraz wręczyć drobne upominki.

Przedstawimy zasoby jakimi DOR służy, porozmawiamy o materiałach, ośrodkach w bazie i zarezerwowanych na 2018 r. (będzie można trochę powybierać), potrzebach i planie pracy.

 

Spotkania Diakonii Oaz Rekolekcyjnych oraz zespołów przygotowujących się do rekolekcji planowane są:

  1. 14.10.2017 r. podziękowanie za rekolekcje 2016/2017. godz. 10:00
  2. 14.12.2017 r. zapraszamy wszystkie osoby, które będą organizowały lub posługiwały na ORAR I st. i ORAR II st. oraz członków DOR
  3. 11.01.2018 r. spotkanie formacyjne DOR – zapraszamy osoby, które chciałyby posługiwać w tej diakonii
  4. 15.02.2018 r. zapraszamy wszystkie osoby, które będą organizowały lub posługiwały na OR I st. oraz członków DOR
  5. 15.03.2018 r. zapraszamy wszystkie osoby, które będą organizowały lub posługiwały na OR II st. oraz członków DOR
  6. 19.04.2018 r. zapraszamy wszystkie osoby, które będą organizowały lub posługiwały na OR III st. oraz członków DOR
  7. 11.06.2018 r. zapraszamy na Diecezjalną Oazę Matkę – rozesłanie na rekolekcje

Miejsce spotkań: Wrocław, ul. Katedralna 4 („pod czwórką”). Godzina: 19:00. Przewidywany czas trwania: 2 – 2,5 godz.

Na każdym ze spotkań będziemy omawiać przebieg rekolekcji i zwracać uwagę na to, co jest w nich najważniejsze, aby były one dobrze przeżyte. Wskazywać będziemy na „szczyty” rekolekcji (OR I st.  ma dość wyraźne szczyty – ale II i III st. już niekoniecznie), do czego dany stopień powinien prowadzić oraz jakimi sposobami można pomóc podprowadzić uczestników do ich głębszego przeżycia. Będziemy też mówić o sprawach organizacyjnych etc.

Z Panem Bogiem

Andrzej Cwynar

531 323 282

  •  
  •  
  •