Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

22-30 maja 2020 – na kanale YouTube: Ruch Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej. Zapraszamy! 🙂

Nowenna ta w Ruchu Światło-Życie ma bardzo starą tradycję. Będziemy trwać na modlitwie oczekując nowego umocnienia, które dokonuje się wraz z przyjściem Ducha Świętego. Będziemy wypraszać dla wszystkich sympatyków i członków Ruchu Światło-Życie dary i charyzmaty Ducha Świętego, które są niezbędne do podejmowania diakonii, dzieł, do których zaprasza nas Pan Jezus.

Nowenna, prowadzona przez księży moderatorów wraz z diakonią modlitwy, będzie transmitowania codziennie na kanale YouTube: Ruch Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej.

PROGRAM

(Uwaga: poniżej podajemy linki do nieszporów oraz modlitwy z poprzednich dni oraz tematykę do samodzielnego rozważenia)

 

sobota 20 maja 2020: TAJEMNICA DUCHA ŚWIĘTEGO

Plan modlitwy:

Nieszpory oraz modlitwa o dary i charyzmaty, szczególnie o 10 wielkich charyzmatów Ruchu Światło-Życie.

Początek nowenny: 22 maja 2020 o godz. 20:00

 

ARCHIWUM WCZEŚNIEJSZYCH DNI NOWENNY

piątek 22 maja 2020: EFFATHA! OWOCNE I SKUTECZNE DZIAŁANIE

WSKAZÓWKI DO MODLITWY:

Przyjdź, Duchu Święty, i ubogać nasze serca darem rady, który pomoże nam znaleźć wyjście z zawiłych i poplątanych dróg. Niech wyprowadzi nas z ciemności do światła Prawdy, przed którą schroniliśmy się w skorupę obojętności i egoizmu. Uczyń nas wolnymi.

WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA:

 • Czym kieruję się podejmując decyzje?
 • Intelektualizm i racjonalizm // woluntaryzm i emocjonalizm
 • Konieczność podejmowania działań prześwietlonych PRAWDĄ
 • Wprowadzanie w życie Prawdy Objawionej

 

sobota 23 maja 2020: ŹRÓDŁO I FUNDAMENT

WSKAZÓWKI DO MODLITWY:

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij nas światłem daru mądrości, abyśmy zawsze dokonywali właściwych wyborów wartości i wszystkie nasze dążenia zwracali do Boga, oczekującego z miłością na powrót Swoich dzieci.

WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA:

 • Jaki jest świat moich wartości?
 • Bóg, który zna wszystkie nasze drogi
 • Powierzyć swoje życie Jezusowi – jedynemu Panu i Zbawicielowi

 

niedziela 24 maja 2020: GŁOSZENIE EWANGELII Z MOCĄ

WSKAZÓWKI DO MODLITWY:

Przyjdź Duchu Święty, z darem rozumu, który nasze umysły uzdolni do poznawania Prawdy ożywiającej naszą wiarę, nadzieję i miłość. Naucz nas pokornie poznawać nasze słabości i z dziecięcą ufnością poddawać się Twojej woli

WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA:

 • Czy jestem człowiekiem wolnym i wyzwalającym?
 • W jaki sposób Ewangelizacja poruszy „serce świata”? (zanurzenie w problemy człowieka, ukazanie drogi do ich rozwiązania, nie bazowanie jedynie na emocjach i uczuciach)
 • Związek między ewangelizacją a wyzwoleniem

 

poniedziałek 25 maja 2020: DIAKONIA

WSKAZÓWKI DO MODLITWY:

Przyjdź, Duchu Święty, i pokrzep nas darem męstwa, byśmy w chwilach pokus i zwątpień, trudności i niebezpieczeństw wytrwali przy Krzyżu z wiernością godną dzieci Bożych.

WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA:

 • Kiedy będę gotów do służby?
 • Wezwanie do „czynienia uczniów”
 • Pułapki aktywnego zaangażowania się (lęki i ucieczki, zaniedbanie rzeczy ważnych)

 

wtorek 26 maja 2020: BUDOWANIE ŻYWEGO KOŚCIOŁA

WSKAZÓWKI DO MODLITWY:

Przyjdź, Duchu Święty, z darem pobożności, abyśmy zawsze we wszystkim szukali Twojej woli i aby każde nasze działanie i każde spotkanie z bliźnim było świadectwem naszej miłości do Wszechobecnego Boga.

WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA:

 • Czy jestem wdzięczny za sakramenty?
 • Wierność Słowu Bożemu
 • Znajomość znaków liturgii
 • Diakonia na wzór Chrystusa – Sługi
 • Kościół wspólnotą wspólnot – potrzeba otwarcia się na współpracę

 

środa 27 maja 2020: ODNOWA RODZINY

WSKAZÓWKI DO MODLITWY:

Przyjdź, Duchu Święty, i darem umiejętności uzdolnij nas do właściwego używania rzeczy doczesnych, aby to, co przemijające nie przysłoniło nam dobra wiecznego i abyśmy nie przywiązując się do tego, co nietrwałe, właściwie to wykorzystywali do budowania Twojego Królestwa na ziemi.

WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA:

 • Czy naprawdę konieczne jest pielęgnowanie tradycji?
 • Tworzenie żywego środowiska wiary
 • Rodzina – Eklezjola (misja królewska, kapłańska prorocka i nauczycielska, czyli Chrystus obecny w rodzinie)

 

czwartek 28 maja 2020: COMMUNIO

 

WSKAZÓWKI DO MODLITWY:

Przyjdź, Duchu Święty, z darem bojaźni Bożej i przenikaj nasze serca pragnieniem wytrwania w dobrym, lękiem przed grzechem, oddalającym nas od Boga, oraz wolą pokornej służby, siejącej dobro w świecie.

WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA:

 • Czy moje działania to tylko moja sprawa?
 • Jedność z Bogiem i ludźmi
 • Przykazanie miłości w praktyce dnia codziennego

 

piątek 29 maja 2020: TAJEMNICA GŁĘBI

WSKAZÓWKI DO MODLITWY:

Duchu Święty, prześwietlaj świat Bożą Miłością, a nas ubogaconych Twoimi darami, wprowadzaj na drogi naszych powołań. Duchu Ożywicielu, napełnij nas darem posłuszeństwa i uzdolnij do naśladowania Niepokalanej, byśmy razem z Nią kroczyli w naszym życiu śladami Jezusa.  Uczyń z nas narzędzia Bożej woli, rozsypujące Jego Miłość po drogach ludzkiego życia.

WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA:

 • Czy posłuszeństwo to oznaka słabości i podporządkowania?
 • Miejsce Najświętsze w Kościele i głębia w człowieku
 • Niepokalana wzorem odkrywania głębi Słowa Bożego

 

Pozdrawiamy,
Diecezjalna Diakonii Modlitwy

 •  
 •  
 •