Oaza Dzieci Bożych – turnus 2 – miejsce jeszcze nieznane