Powakacyjna Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej

19.09.2020 @ 10:30 – 12:30 –

Ze względu na epidemię będzie miała ona w tym roku skrócony program, i ograniczy się do zawiązania wspólnoty i do Eucharystii, która jest zawsze centrum takiego wydarzenia.