Program słowno-muzyczny „Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki”


Zapraszamy 13 czerwca (niedziela) do kościoła Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, przy al. A. Brücknera 20/22 we Wrocławiu, na mszę świętą i program słowno-muzyczny „Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki”.

 • 1230 – msza święta
 • 1330 – program słowno-muzyczny „Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki”:
  • prezentacja zdjęć na rzutniku
  • świadectwa osób, które znały ks. Blachnickiego i współpracowały z nim
  • prezentacja książki Doroty Seweryn pt. „Nasze korzenie” przez Agnieszkę Kowal
  • muzyka i wspólny śpiew piosenek oazowych
 •  
 •  
 •