Spotkanie Diakonii Wychowawczej – zachęcamy do animacji grup dzieci i młodzieży