XV Ogólnopolska Pielgrzymka DK do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu

Termin: 19 maja 2012. Temat: „Nie lękajcie się być wolni!” Proponujemy wspólny wyjazd autokarem (z Wrocławia).

 
  •  
  •  
  •