Wypełnić wolę Pana … – życzenia od Moderatora Diecezjalnego, Moderatora Kościoła Domowego i Pary Diecezjalnej

Pochwalony Jezus Chrystus.

Drodzy Oazowicze, ponieważ piszę te życzenia w 4 niedzielę Adwentu, to chciałbym w kontekście dzisiejszych tekstów Liturgii, które już bardzo mocno mówią o Narodzinach Pana, złożyć Wam życzenia na zbliżający się czas świąteczny. Rozdział 10 listu do Hebrajczyków, czytany dzisiaj jako II czytanie mówi tak: Chrystus przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – abym spełniał wolę Twoją, Boże.

Taki jest sens przyjścia Jezusa na świat – wypełnić wolę Ojca i nauczyć nas ją wypełniać, życzę Wam odkrywania i wypełniania każdego dnia planów i zamiarów Bożych względem Waszego życia, bo nie ma ważniejszej rzeczy w życiu, jak wypełnić wolę Pana.

Z modlitwą!

Wasz ks. Radek

„Obchodzenie Bożego Narodzenia to przyjęcie na ziemi niespodzianek Nieba. Przeżywać Boże Narodzenie to dać się wstrząsnąć Jego zaskakującą nowością. Narodziny Jezusa nie zapewniają uspokajającego ciepła w kominku, ale boski dreszcz, który wstrząsa historią. Boże Narodzenie to zwycięstwo pokory nad arogancją, prostoty na obfitością, milczenia na zgiełkiem, modlitwy nad «moim czasem», Boga, nad moim «ja».” Franciszek – audiencja ogólna 19.12.2018

W roku formacyjnym, w którym w szczególny sposób zatrzymujemy się nad „młodością w Kościele” życzymy, aby każdy z nas dał się zaskoczyć nowości Ojca o wiecznie młodym obliczu. Niechaj w pokorze, prostocie, milczeniu o modlitwie potrafimy odnaleźć Dzieciątko Jezus – obecne w zaskakującej ciszy betlejemskiej stajenki.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

ks. Jerzy Żytowiecki – moderator diecezjalny DK

Alicja i Piotr Kuropkowie – para diecezjalna DK

  •  
  •  
  •