Zmiany w rejonach Domowego Kościoła

W tym roku dojdzie do kilku zmian w organizacji rejonów DK w naszej diecezji. Chcemy tu wyjaśnić, jakie to będą zmiany i z czego wynikają.

 

Na koniec czerwca w archidiecezji wrocławskiej działało 13 rejonów DK, z czego 10 we Wrocławiu. Pozostałe trzy rejony, tj.: XI – Oleśnica, XII – Jelcz-Laskowice – Oława i XIII – Brzeg Dolny – Wołów – Oborniki Śląskie, grupują się wokół miejscowości, w których znajdują się kręgi.

We Wrocławiu funkcjonują obok siebie rejony Domowego Kościoła oraz wspólnoty młodzieżowe. A powinny tworzyć jedno. Dlatego też  w ubiegłym roku formacyjnym nasz moderator diecezjalny, ks. Grzegorz Michalski, poruszył w rozmowie z nami temat potrzeby utworzenia rejonów Ruchu Światło-Życie. Później odbyliśmy dwa spotkania, w których uczestniczyły dwie poprzednie pary diecezjalne. W drugim z nich brali też udział niektórzy przedstawiciele DDJ (Diecezjalna Diakonia Jedności). Rozmowy nie przyniosły na razie efektu w postaci utworzenia rejonów Ruchu Światło-Życie. Powstała więc inna myśl, by w tym roku dokonać zmian w rejonach DK – tam, gdzie zachodzi taka potrzeba.

1/ Gdzie i dlaczego?
W rejonie VIII – Katedra – w czerwcu działały 3 kręgi. Jeden z nich składał się z osób w podeszłym wieku, w tym wdów i wdowców, część z nich borykała się  z problemami zdrowotnymi. Członkowie tego kręgu zdecydowali, że od nowego roku formacyjnego rozwiążą krąg i przejdą do diakonii modlitwy Ruchu Światło-Życie, ponieważ nie są już w stanie podołać wymogom uczestnictwa w DK. W drugim kręgu mieliśmy pary małżeńskie głównie z Kiełczowa i okolic Psiego Pola. Animatorzy tego kręgu mówili nam w trakcie kręgu rejonowego, że od września br. chcą przejść do rejonu Psiego Pola. Cóż zatem – pozostawić rejon z jednym kręgiem?

Rejon IX – Maciejówka – liczył 17 kręgów (wraz z pilotowanymi). W spotkaniach kręgu rejonowego uczestniczyć może więc nawet 37 osób. Nie sposób, by w takim gronie wszystkie pary animatorskie i pilotujące podzieliły się życiem i poruszyły ważne dla ich kręgów sprawy. Jednocześnie 6 kręgów z tego rejonu pochodzi z Karłowic. Para rejonowa rejonu Maciejówka oraz członkowie tych kręgów już od kilku miesięcy noszą się z myślą o utworzeniu nowego, karłowickiego rejonu. Krąg z Pawłowic ma z kolei znacznie bliżej do rejonu Psiego Pola i – jak się dowiedzieliśmy – chce tam przejść.

Na obecny rejon I składa się 9 kręgów, z czego 3 zlokalizowane są w okolicach ul. Wittiga, a pozostałych 6 na peryferiach Wrocławia i poza nim (Strachocin, Gajków, Wojnów, Kamieniec Wrocławski itd.). Jednocześnie tuż obok siedziby tego rejonu, parafii NMP Matki Bożej Pocieszenia, znajdują się parafie należące do II rejonu (Psiego Pola) – również bardzo licznego (14 kręgów) i bardzo rozciągniętego terytorialnie.

Wreszcie rejon III – św. Maksymilian – ciągnący się bez mała przez cały Wrocław i dalej – do Kątów Wrocławskich. To również mocno niekomfortowa sytuacja.

2/ Kiedy?
W ubiegłym roku formacyjnym – również w trakcie wakacji – rozmawialiśmy z parami rejonowymi powyższych rejonów. Wsłuchiwaliśmy się w ich podpowiedzi, gdyż to oni są obecnie odpowiedzialni za swoje rejony. W dwóch przypadkach udało się już ustalić zmiany (rejon I i II). I tak:
– na tzw. wielkiej wyspie (Biskupin, Sępolno itd.) powstanie rejon obejmujący tamtejsze parafie (Matki Bożej Pocieszenia, Św. Faustyny, Św. Rodziny, NMP Częstochowskiej i inne) – obecnie liczyłby 10 kręgów, w tym jeden pilotowany.
– 6 kręgów (Strachocin, Gajków, Wojnów itd.) z dotychczasowego rejonu I stworzy kolejny rejon.
– rejon II (wraz z kręgiem z Pawłowic i kręgiem z katedry, który zadeklarował przejście na Psie Pole) liczyłby po zmianach 8, może 9 kręgów – w tym 3 pilotowane.

W dniu 14 września na Pielgrzymce Ruchu w Brzegu Dolnym nastąpi przekazanie posług nowym parom rejonowym. Ta data wydaje się być dobrym momentem rozpoczęcia działalności nowych rejonów.

W pozostałych rejonach zmiany nastąpią nieco później, po dalszych rozmowach i ustaleniach z parami rejonowymi.

3/ Jak?

Mocno chcemy tu podkreślić, że zmiany mają na celu jedynie ułatwienie pracy poszczególnych rejonów i są zgodne z podpowiedziami par rejonowych oraz animatorskich. Obdarzyliśmy ich zaufaniem w naszych rejonach, powierzając im zadanie animowania rejonów i kręgów, zaufajmy więc ich rozeznaniu.

Jesteśmy przekonani, że służyć to będzie dobru poszczególnych osób z DK. W tych zmianach widzimy ważne zalety – członkowie rejonu będą bliżej swoich parafii (co nota bene jest zgodne z przyjętym ostatnio dokumentem mówiącym o potrzebie naszej posługi w parafiach) oraz to, że więcej osób podejmie posługiwanie w DK.

Z drugiej strony nie jest przecież tak, że wszystko o czym pomyślimy jest mądre                           i dobre dla innych. Jeśli więc jakiś krąg uzna, że dla jakiejś przyczyny mimo większej odległości chce dalej należeć np. do Psiego Pola, to może tam oczywiście pozostać.

I jeszcze jedna, konieczna uwaga – zmiany dotyczą rejonów i kręgów, a nie osób!  To znaczy, że nie wiążą się w żaden sposób ze zmianami składu małżeństw w kręgach!

Kochani!

Korzystając z okazji chcemy Was prosić o stałe ogarnianie modlitwą spraw Ruchu. Dostrzegamy wyraźnie, jak bardzo przeszkadza szatanowi wszystko, co dobre w naszych wspólnotach. Latem doszło nawet do kłamliwego oskarżenia moderatora diecezjalnego DK o niewłaściwe zachowania wobec parafianki, co spowodowało dlań i dla innych osób z Domowego Kościoła szereg problemów – m.in. w organizacji letnich rekolekcji.

Prosimy zatem o szczególną modlitwę za kapłanów posługujących w naszych wspólnotach, za wszystkie pary odpowiedzialne na różnych szczeblach Ruchu, za dzieła podejmowane przez DK naszej diecezji, za nowe rejony i nowe pary rejonowe.

 

Szczęść Boże,         Dana i Darek Stępniowie

  •  
  •  
  •