Przód okładki

Moria, Mara i Nebo

Diakonia słowa zachęca do zapoznania się z duchowymi doświadczeniami czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w ostatnich latach jego życia