2022-03-13 Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty


Rejon Wrocław – Katedra

miejsce: dom katechetyczny, parafia pw. Świętej Rodziny, ul. Monte Cassino 68, 51-681 Wrocław

temat: Krzyż

 • 1400 – zawiązanie wspólnoty
 • 1415 – droga krzyżowa
 • 1445 – spotkanie w małych grupach
 • 1530 – namiot spotkania i przygotowanie do Eucharystii
 • 1600 – Eucharystia
 • 1700 – agapa

Rejon Wrocław – Krzyki

miejsce: parafia pw. św. Franciszka z Asyżu, ul. Borowska 174, 50-554 Wrocław

temat: Krzyż

 • 1300 – Eucharystia
 • 1415 – zawiązanie wspólnoty, agapa
 • 1500 – spotkanie w grupkach
 • 1545 – droga krzyżowa
 • 1630 – namiot spotkania

O 1730 zapraszamy na Gorzkie Żale.


Rejon Wrocław – Leśnica

miejsce: parafia pw. św. Andrzeja Apostoła, ul. Boguszowska 84, 54-046 Wrocław

temat: Krzyż

 • 1400 – zawiązanie wspólnoty, program wspólny, droga krzyżowa, namiot spotkania
 • 1545 – przygotowanie do Eucharystii
 • 1600 – Eucharystia
 • 1700 – agapa

Rejon Wrocław – Maciejówka

miejsce: kościół św. Macieja („Maciejówka”), Wrocław, pl. Nankiera 17a, 50-140 Wrocław

temat: Krzyż

 • 1015 – zawiązanie wspólnoty
 • 1030 – świadectwo
 • 1045 – próba śpiewu
 • 1100 – msza święta z adoracją
 • 1215 – konferencja
 • 1245 – małe grupki
 • 1345 – agapa

Rejon Wrocław – Południe

miejsce: parafia pw. Ducha Świętego, ul. Bardzka 2/4, 50-517 Wrocław

temat: Krzyż

 • 1200 – przygotowanie i Eucharystia (w górnym kościele)
 • 1315 – powitanie, zawiązanie wspólnoty (w środkowej salce „Pod Arkadami”)
 • 1330 – agapa, w trakcie zapisy w Diakonii Witania (w salce „Pod Arkadami” od strony garaży)
 • 1415 – namiot spotkania (w dolnym kościele)
 • 1445 – droga krzyżowa (w dolnym kościele)
 • 1515 – grupy dzielenia się (w salkach „Pod Arkadami”)
 • 1615 – zakończenie, błogosławieństwo (w środkowej salce „Pod Arkadami”)

Uwagi

 1. Ciasta, sałatki i inne na agapę prosimy przynosić do salki „Pod Arkadami” (przy garażach) w godz. 1100-1145.
 2. Diakonia Wychowawcza będzie dostępna w godzinach 1400-1630.
 3. W trakcie RDW będzie można nabyć różne publikacje w naszej Diakonii Słowa.
 4. Podczas agapy zbieramy kolektę na pokrycie kosztów organizacji RDW i potrzeby Ruchu.
 5. W trakcie RDW będzie również prowadzona zbiórka produktów na rzecz Ukrainy – https://wroclaw.caritas.pl/2022/03/04/pomoc-dla-ukrainy/.

Rejon Wrocław – Południowy-Zachód

miejsce: parafia pw. św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16, 53-526 Wrocław

temat: Krzyż

 • 930 – Eucharystia
 • 1045 – zawiązanie wspólnoty, modlitwa
 • 1100 – agapa
 • 1230 – namiot spotkania
 • 1250 – droga krzyżowa

Rejon Wrocław – Północ

miejsce: parafia pw. św. Antoniego Padewskiego, al. Jana Kasprowicza 26, 51-161 Wrocław

temat: Krzyż

 • 1400 – zawiązanie wspólnoty (salki katechetyczne)
 • 1410 – konferencja, świadectwa
 • 1440 – spotkanie w grupach
 • 1520 – przygotowanie do Eucharystii (kościół)
 • 1530 – Eucharystia (kościół)
 • 1630 – namiot spotkania (kościół)
 • 1650 – agapa (salki katechetyczne)

Rejon Wrocław – Psie Pole

miejsce: parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Starodębowa 30a, 51-251 Wrocław

temat: Krzyż

 • 1400 – zawiązanie wspólnoty
 • 1415 – Eucharystia
 • 1515 – droga krzyżowa
 • 1600 – spotkanie w małych grupkach
 • 1645 – podsumowanie dnia i ogłoszenia
 • 1700 – agapa (dla chętnych)

Rejon Wrocław – Stare miasto

miejsce: klasztor ojców paulinów, ul. Świętego Antoniego 30, 50-073 Wrocław

temat: Krzyż

 • 1000 – zawiązanie wspólnoty
 • 1015 – droga krzyżowa
 • 1045 – spotkanie w grupach
 • 1130 – namiot spotkania i przygotowanie do mszy świętej
 • 1200 – Eucharystia w kościele z parafianami
 • 1300 – agapa

Rejon Wrocław – Wschód

Brak informacji.


Rejon Wrocław – Zachód

Brak informacji.


Rejon Brzeg, Oława, Strzelin

Brak informacji.


Rejon Oleśnicki

Brak informacji.


Rejon Trzebnicki

miejsce: parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi, ul. Jana Pawła II 3, 55-100 Trzebnica

temat: Krzyż

 • 1430 – zawiązanie wspólnoty – rozpoczęcie w kaplicy w domu parafialnym
 • 1445 – droga krzyżowa – w kaplicy w domu parafialnym
 • 1515 – namiot spotkania (Iz 49,1-6) – w kaplicy w domu parafialnym
 • 1540 – spotkanie w grupach – w domu parafialnym
 • 1630 – przygotowanie do mszy świętej – przejście do kościoła, odebranie dzieci z diakoni, rozdanie posług (czytanie, psalm, modlitwa wiernych, procesja z darami) – przygotowanie służby liturgicznej, próba śpiewu, msza święta
 • 1730 – agapa