2022-03-13 Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty

„Dni wspólnoty są ważnym elementem życia Ruchu Światło-Życie i jego systemu formacyjnego. (…) nawiązują do przeżycia oazy rekolekcyjnej i są pewnego rodzaju «mini-oazą», pragnąc odnowić przeżycie jednego dnia oazy.”