Relacja z dnia skupienia DDL

„Mamy nadzieję, że w następnym roku uda nam się zorganizować Dzień Skupienia o wiele większym składzie!”