…aby idea Chrystusa Sługi

Dzisiejsze święto Chrystusa Sługi jest świętem patronalnym moderatorów i diakonii Ruchu Światło-Życie.

Dlatego wszystkim księżom moderatorom Unii Kapłanów Chrystusa Sługi i wszystkim członkom Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie składam życzenia, aby idea Chrystusa Sługi, która musi się stać centralną ideą formacji całej diakonii naszego Ruchu, przeniknęła nasz styl życia, nasze serca i nasze myślenia.

Dziękuję każdemu, kto oddał swoje serce dla posługi w ramach Ruchu przedłużając w ten sposób posługę Chrystusa Sługi dla Ojca.

Błogosławię

+ ks. Radosław Rotman

Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiem

  •  
  •  
  •