Akcja „Drenaż” – pomóż w remoncie archiwum Ruchu

Z początkiem października rozpoczął się remont w Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie, mieszczącym się w domu ks. Wojciecha Danielskiego.

 Dom Ruchu Światło-Życie przy ul. ks. W. Danielskiego w Lublinie. Wybudowany przez drugiego Moderatora Ruchu Światło-Życie na prośbę ks. F. BlachnickiegoDom ten wymagał osuszenia i zabezpieczenia fundamentów. Wykonanie tych prac umożliwi przygotowanie nowego, większego magazynu archiwum.

Garaż, który zostanie przygotowany na nowy magazyn Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie. Widoczna rura od drenażu, który odprowadzi zbierające się wody gruntoweWraz z rozwojem Ruchu Światło-Życie zasób archiwalny się rozrasta i dotychczasowy magazyn już nie mieści napływających materiałów. W archiwum są przechowywane i udostępniane (osobom piszących prace naukowe, książki, artykuły do prasy, a także przygotowującym audycje telewizyjne czy filmy ) materiały sługi Bożego ks. F. Blachnickiego i te które zostały wytworzone w ramach Ruchu Światło-Życie, np. przez drugiego moderatora krajowego ks. Wojciecha Danielskiego.

Generalny remont przygotowujący pomieszczenie na nowy magazyn ArchiwumArchiwum posiada prawie dwa tysiące godzin nagrań z głosem ks. Franciszka Blachnickiego. W jego zasobie jest również ponad 10 tysięcy fotografii, ukazujących życie Ruchu i jego Założyciela. Cała dokumentacja aktowa to ponad 100 metrów bieżących materiałów.

Widok domu ks. W. Danielskiego od strony ogrodu. Stan sprzed remontuNajpilniejsze prace remontowe wymagają: 24 tysięcy złotych na osuszenie i zabezpieczenie kondygnacji piwnicznej tego domu oraz 14 tysięcy na odpowiednie przygotowanie pomieszczenia, w którym będzie przechowywana dokumentacja.

Remont domu. Widok od strony ogroduRemont rozpoczęliśmy nie mając ani złotówki na ten cel. Od początku patrzyliśmy na potrzebę, a nie na brak finansów, starając się postępować zgodnie ze słowami ks. Franciszka Blachnickiego, że nie należy się pytać, czy wolno, lecz czy trzeba.

Ściany zaizolowane od fundamentów i remont bocznego wejściaNie mając pieniędzy, nie powinniśmy podejmować takich działań. Nie mogliśmy jednakże dłużej odkładać przygotowania nowego magazynu, ponieważ do archiwum trafią wkrótce nowe akta.

O rozmachu podejmowanych działań świadczą kontenery wywożonego gruzuKiedy podczas ostatniego weekendu,w gronie osób zaangażowanych w działalność Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego,spotkaliśmy się w Centrum Ruchu w Krościenku,wysłuchaliśmy wypowiedzi Ojca z roku 1983 z nagrania dokonanego podczas poświęcenia drukarni Maximilianum. Ks. Blachnicki mówił wtedy o palącej potrzebie zaopatrzenia Ruchu w odpowiednią literaturę. Uruchamiał wydawnictwo, kiedy inni twierdzili, że bez pieniędzy jest to niemożliwe. On zaś odpowiadał, że jest to „świadoma prowokacja Bożej Opatrzności w świecie kapitalistycznym”.

Izolacja ścian okalających przyszły magazynArchiwum Głównego Ruchu Światło-Życie.Przystępując do remontu domu w celu przygotowania nowego magazynu dla archiwum dokonujemy i dziśtakiej prowokacji. Naśladując Założyciela Ruchu, w tym działaniu „bierzemy do spółki” Boga. Robimy plany, szukamy odpowiedniej firmy i prosimy o wsparcie, Bogu oddając wszystko, czego jeszcze potrzeba w tej sprawie.

Piasek, którym zostały obsypane zaizolowane fundamenty domuBóg jest hojny. Zebraliśmy już prawie połowę kwoty! Kiedy rozmawiam z oazowiczami, to czuję zrozumienie i widzę, że myślą podobnie. To niesłychane, że w świecie, który tak liczy pieniądze, dla chrześcijan są one tylko środkiem, który może służyć dobrym celom.

Ogród zasypany gruzem. Na tym miejscu planujemy przygotowanie miejsc parkingowychDziękuję za dotychczasowe wpłaty i jeśli tylko mogę,proszę o dalsze wsparcie akcji „Drenaż”. Wpłat można dokonywać na poniższe konto z dopiskiem „Na remont archiwum”.

Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego,

ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

Bank Millennium. Nr rachunku: 57 1160 2202 0000 0001 8317 7294

Robert Derewenda

Dyrektor Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego

Źródło: oaza.pl

  •  
  •  
  •