Alicja i Piotr Kuropkowie przyjęli posługę pary filialnej

12 czerwca w Częstochowie odbyło się spotkanie kręgu filialnego, podczas którego odbyły się wybory kandydatów na parę filialną w miejsce kończących swoją posługę Jolanty i Krzysztofa Gawinów.

Zebrane pary diecezjalne wraz z ustępującą parą filialną, w głosowaniu tajnym, zgodnie z Zasadami Domowego Kościoła, spośród 4 kandydujących małżeństw wybrały 3 pary, które zostały przedstawione ks. Markowi Sędkowi, moderatorowi generalnemu.

24 czerwca, zgodnie z Zasadami Domowego Kościoła, moderator generalny (ks. Marek Sędek), para krajowa (Katarzyna i Paweł Maciejewscy) i moderator krajowy Domowego Kościoła (ks. Krzysztof Łapiński) wybrali kolegialnie nową parę filialną – Alicję i Piotra Kuropków, z naszej archidiecezji wrocławskiej. Ala i Piotr swoją posługę podejmą 11 września podczas corocznego Podsumowania Pracy Rocznej DK w Częstochowie.

Ala i Piotr są nam dobrze znani choćby z racji pełnienia posługi poprzedniej pary diecezjalnej (lata 2017-2020). Pełnili także posługi pary rejonowej, moderowania i animowania na rekolekcjach, pilotowania, a od niedawna odpowiadają także za przywróconą diecezjalną diakonię miłosierdzia.

Polecajmy ich w modlitwie!

Alicja i Piotr Kuropkowie, fot. z zasobów własnych
  •  
  •  
  •