Bóg sam walczy za nas

W lipcu uczestniczyłem w Oazie Rodzin II stopnia w Krzeszowie.

W czasie rekolekcji zbliżaliśmy się do Boga obecnego w Jego Słowie, Eucharystii, we Wspólnocie, podczas modlitwy.

Poprzez konferencje i modlitwę osobistą próbowałem rozpoznać moje zniewolenia, z których Bóg chce nas wyprowadzić. W tej drodze, walce nie jesteśmy sami: Bóg sam walczy za nas, o nas. My powinniśmy nawracać się: przyjąć postawę dziecka posłusznego Słowu Bożemu, które daje życie. (1P1,14a / 1P2,2)

Uderzyło mnie bogactwo Słowa w Starym Testamencie, szczególnie Księgi Wyjścia. Przeszłe wydarzenia z historii narodu wybranego stawały się aktualne, żywe dla naszej walki duchowej.

Przeżywałem szczególną radość z Boga działającego z mocą Ducha Świętego podczas modlitwy o wylanie darów. Dziękuję Bogu za Słowo dla mnie do którego wracam, rozważam. Dziękuję za radość gdy ujrzałem małżeństwo wielbiące Boga tańcem, dziękuję za ich proroctwa.

Dzięki konferencji Joli i Jurka jeszcze pełniej ukazał nam się sens Charyzmatu Maryjnego Ruchu Światło-Życie : nawrócenie, posłuszeństwo i pełnienie woli Bożej.

Na modlitwie małżeńskiej stawaliśmy w prawdzie o nas, budowaliśmy jedność, cieszyliśmy sobą nawzajem i obecnością Boga między nami, dziękowaliśmy za siebie i za dar Sakramentu Małżeństwa. Dla mnie radością była też służba, nasze małe zdolności budowały Wspólnotę.

Pan Bóg dał też obfitą łaskę cieszenia się Jego Stworzeniem i dobrą pogodą.

Chwała Panu !

Grzegorz

  •  
  •  
  •