„Boży pomysł na udane małżeństwo – relacja

W dniach 14-18 czerwca 2017 r. odbyły się w Bardzie Śląskim w domu rekolekcyjnym „Jutrzenka”, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, rekolekcje „Boży pomysł na udane małżeństwo”. W rekolekcjach wzięło udział 23 małżeństwa o stażu małżeńskim od 5 do 38 lat, przy czym przeważała grupa o stażu 20-30 lat. Łącznie było nas 84 osoby, w tym 30 dzieci.

Rekolekcje prowadził o. Maciej Konenc SJ oraz Krysia i Wiesiek Bratkowie. Dzięki wspaniałej diakonii wychowawczej, rekolekcje przebiegały bez zakłóceń. Dziećmi opiekowali się Ewa Lidzbarska, Kasia Miklos-Mościcka, Agnieszka Stępień, Justyna Kowal i Julianka Solik. Z radością śpiewaliśmy pod czujnym uchem Marysi Jurczyk, do której dołączyło dwóch uczestników Paweł (gitara) i Krzysiek (bęben).

W ankietach, o których wypełnienie poprosiliśmy uczestników rekolekcji, oprócz pytań dotyczących spraw organizacyjnych, były następujące pytania:

 1. Co wniosły w wasze życie wydarzenia rekolekcyjne?
 2. Co chcielibyście zmienić w swoim życiu po powrocie z rekolekcji?

Oto niektóre powtarzające się w ankietach wypowiedzi:

Ad 1.

Uczestnikom podobało się, że zaraz po konferencji był czas na świadectwa dotyczące przedstawianego tematu. Te świadectwa były wielkim ubogaceniem rekolekcji. Podkreślali też, że bardzo dobre było krótkie podsumowanie kapłana po konferencji i świadectwach uczestników.

 • Odkryliśmy, jak wielką wagę ma sakrament małżeństwa w życiu małżonków.
 • Uświadomiły nam, jak ogromną rolę ma do spełnienia mąż. To on ma być głową, troszczyć się o małżeństwo i służyć mu.
 • Mąż będzie dobrą głową, gdy jego panem będzie Jezus, gdy będzie się modlił i spowiadał, czyli gdy jego małżeństwo będzie zbudowane na skale – na Chrystusie.

Prawie wszystkie małżeństwa podkreślały, że głęboko przeżyły uroczystą modlitwę małżeńską przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Wielkie zainteresowanie wywołał też temat przebaczenia.

 • Uświadomiliśmy sobie, jak wiele zagrożeń czyha na nasze małżeństwo. W czasie rekolekcji zobaczyliśmy jak należy walczyć o małżeństwo i jak go bronić, żeby trwało. Wiemy, że musimy być świadomi tych zagrożeń i ich unikać.
 • W małżeństwie bardzo ważne jest dotrzymywanie słowa i odpowiedzialność.
 • Zrozumieliśmy, że przebaczenie to warunek konieczny chrześcijaństwa. Dlatego pierwszy przeprasza ten, który bardziej kocha. Nie ciągniemy za sobą ciężkiego bagażu i dlatego przepraszamy i przebaczamy, gdy tylko pojawi się problem.
 • Zrozumieliśmy jak powinna wyglądać dobra spowiedź. Należy iść do spowiedzi, gdy znikają owoce Ducha Św. (miłość, radość, pokój… por. Gal 5,22-23).
 • Wykłady potwierdzone przykładami z życia uczestników udowodniły nam, że można prowadzić małżeństwo wg Bożego planu. Takie małżeństwo może być udane.

 

Ad 2.

 • Rekolekcje zmotywowały nas do jeszcze większej pracy nad sobą, by dążyć do Bożego pomysłu dla męża, żony i małżeństwa.
 • Będziemy wprowadzać lub pogłębiać i ubogacać modlitwę małżeńską.
 • Będę walczyć z lenistwem i może wreszcie nauczę się przebaczać. Jest kilka osób, którym muszę i chcę przebaczyć.

Wiele osób podkreślało, że po powrocie z rekolekcji będą bardziej dbać o żywą relację z Chrystusem i o lepszą relację ze współmałżonkiem. Obiecują sobie, że będą się starali, by ich małżeństwo było zgodne z Bożym planem.

 

Na koniec chcemy przytoczyć krótkie podsumowanie, które powtarzało się w kilku ankietach.

 1. Rekolekcje bardzo cenne, odczytujemy, że są one Bożym natchnieniem, udanym pomysłem na ich prowadzenie. Porządkują wiele spraw w relacjach małżeńskich, odświeżają je.
 2. Doszliśmy do wniosku, że „Boży plan na udane małżeństwo” powinien być powszechnie przedstawiany małżeństwom, którzy niejednokrotnie po omacku próbują „jakoś” to życie sobie układać, tracąc czas, ucząc się na własnych błędach.

Chwała Panu Jezusowi!

Krysia i Wiesiek

 

 

 

 •  
 •  
 •