Boży zarządca

Wakacyjny Kurs Finansowy Crowna

Był to czas słuchania tego, co Pan Bóg mówi o finansach – a mówi bardzo konkretnie i udziela wyraźnych wskazówek. Rekolekcje prowokowały do zastanowienie się nad sobą, rodziną, wydatkami, podjęcia konkretnych działań: ograniczania wydatków czy sporządzenia testamentu.

Wśród owoców i refleksji po rekolekcjach uczestnicy wymieniają pobudzenie większej wrażliwości na potrzeby innych ludzi, pogłębienie zaufania Panu Bogu, oddawania mu siebie i tego, co się posiada i witania każdego dnia z dziękczynieniem.

Był to piękny czas przeżyty w gronie rodziny, pozwalający pogłębić relacje małżeńskie i doświadczyć wspólnoty.

Myślę, że wprowadzimy w życie to, czego się tu dowiedzieliśmy, i poczujemy tę wolność finansową. Już mi lżej po uświadomieniu sobie, że wszystko, co mam, i tak nie jest moje, tylko Boga. Ponadto przeżycia duchowe na tych rekolekcjach były równie głębokie jak odkrycia w sprawach finansowych.

***

Uświadomiliśmy sobie, jak bardzo Boga interesują nasze finanse. Jesteśmy tylko zarządcami, a nie ich właścicielami. Przez nie Bóg nas wychowuje. Trudno jest powiedzieć „Jezu Ty się tym zajmij” – a warto!

***

Rekolekcje dały przestrzeń i okazję do przemyślenia i przemodlenia różnych kwestii finansowych oraz podjęcia decyzji; uzyskania fachowej porady.

  •  
  •  
  •