Kategoria: Domowy Kościół

Nasz udział w spotkaniu w Ligocie Polskiej

W sobotę 9 czerwca 2012 r. przedstawiciele naszego rejonu uczestniczyli w diecezjalnym zakończeniu roku formacyjnego Domowego Kościoła. Zaangażowaliśmy się w pomoc przy budowie podestu pod ołtarzem polowym, rozprowadzaliśmy chińskie herbatki – cegiełki wspierające organizację rekolekcji...

Spotkanie kręgu rejonowego

Spotkanie kręgu rejonowego

Wtorek 19 czerwca 2012 r. godz. 19:15 (po wieczornej Eucharystii) w salce oazowej. Przypominamy animatorom kręgów o ostatnim w tym roku formacyjnym spotkaniu Rejonu X. Podzielimy się informacjami o planowanych wyjazdach rekolekcyjnych i podsumujemy...