Co z rekolekcjami oazowymi wakacyjnymi?

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy odbędą się rekolekcje wakacyjne. Aktualna sytuacja jest następująca:

Rekolekcje dziecięce i młodzieżowe

Jeszcze nie zapadła ostateczna decyzja, w jakiej formie odbędą się tegoroczne rekolekcje oazowe dla dzieci i młodzieży.

Liczymy na to, że do końca maja 2020 Rząd RP podejmie decyzję w sprawie zorganizowanych wyjazdów letnich dzieci i młodzieży.

Dnia 1 czerwca 2020 ma się odbyć Kolegium Moderatorów w formie wideokonferencji, na których być może zapadną ostateczne decyzje w tym temacie.

O decyzjach dotyczących rekolekcji dziecięcych i młodzieżowych poinformujemy na naszej stronie www, stronie FB, na grupie dyskusyjnej wrocławskiej oazy oraz w Newsletterze oazowym.

Rekolekcje Domowego Kościoła

W związku z decyzją Kręgu Centralnego Domowego Kościoła, Moderatora Krajowego DK i ks. Bpa Delegata ds Ruchu Światło-Życie zawartą w Liście Kręgu Centralnego (tutaj link do listu), w jedności z naszymi odpowiedzialnymi w kraju, informujemy o konieczności odwołania tegorocznych wakacyjnych Oaz Rodzin we wszystkich turnusach.

  •  
  •  
  •