Komunikowania społecznego

Diecezjalna diakonia komunikowania społecznego


Odpowiedzialny

Adam Badura
dks@wroclaw.oaza.pl
+48 664 944 921

Moderator

ks. Janusz Betkowski
jotbe8@gmail.com
+48 606 272 241


Spotkania

Spotykamy się w ostatnie środy miesiąca o godz. 1930 w domu parafialnym parafii pw. św. Bonifacego przy pl. ks. Staszica 4.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu komunikacja wewnątrz Ruchu i na zewnątrz (ad intra i ad extra).

Kontakt

redakcja@wroclaw.oaza.pl

Prosimy o przesyłanie na ten adres mailowy wszelkich materiałów do umieszczenia na naszej stronie oraz wszelkich pytań i uwag.

Zasady współpracy z Diakonią Komunikowania Społecznego


O diakonii

Od komunikowania do komunii

Misją Diakonii Komunikowania Społecznego jest służba kulturze spotkania oraz przekładanie wiary na fakty kulturowe i społeczne przy wykorzystaniu współczesnych środków społecznego przekazu.

Diakonia Komunikowania Społecznego skupia ludzi, którzy dzieło ewangelizacji, podstawowe zadanie każdego ochrzczonego, realizują w świecie współczesnej kultury. Służą ad intra i ad extra, informując, formując i inspirując. Dla tych celów wykorzystują narzędzia kojarzone z pracą dziennikarzy, fotoreporterów, grafików, filmowców, dźwiękowców, informatyków, podejmują działania w dziedzinie public relations i mediach społecznościowych. Diakonia Komunikowania Społecznego nie jest jednak miejscem zastrzeżonym dla profesjonalistów, ale każdemu pozwala odkrywać i rozwijać swoje talenty.

Swoje zadania diakonia realizuje w obszarze komunikowania, poprzez obecność – na miarę możliwości i zależnie od potrzeb – we wszystkich rodzajach współczesnych mediów. Organizuje obieg informacji wewnątrz Ruchu, ale działa również na rzecz całego społeczeństwa, podejmując „głoszenie niezmiennej prawdy w języku wyrażającym jej stałą nowość” (Evangelii Gaudium 41). Dbając o wewnętrzne krążenie życia DKS łączy i koordynuje rozmaite inicjatywy o różnym zasięgu, tworzy płaszczyzny wymiany informacji, wspiera inne diakonie w efektywnym wykorzystaniu mediów, a także tworzy i utrzymuje własne gazety, strony internetowe czy fanpage’e. Katalog projektów nie jest zamknięty, ponieważ współcześnie niewiele dziedzin rozwija się równie szybko, jak narzędzia i formy zarządzania informacją. DKS ma ambicję być wszędzie tam, gdzie powstają organizacyjne i techniczne możliwości ewangelizacji współczesnej kultury.

Diakonia Komunikowania Społecznego stara się również animować medialną aktywność członków Ruchu. Na bazie własnych doświadczeń oraz wykorzystując zaprzyjaźnionych profesjonalistów (dziennikarzy, specjalistów PR, fotografików czy informatyków) prowadzi formację medialną we wspólnotach, ucząc jak świadomie korzystać z mediów i być w nich obecnym w duchu Nowej Kultury.

Działalność dziennikarska i wyzwania techniczne to nie wszystko, o co troszczą się członkowie DKS. Jest to zaledwie początek drogi, która prowadzi konsekwentnie do spotkania z drugim człowiekiem; służba DKS ma prowadzić od komunikacji do komunii. Ewangelizacja, a więc zaproszenie do przyjęcia Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, jest zawsze owocem spotkania twarzą w twarz, osobistego świadectwa. Nie jest to możliwe bez uznania prymatu człowieka nad techniką, ukierunkowania siebie i innych na Boga i bliźniego. Nie jest to wreszcie możliwe bez własnej, stałej i zaangażowanej formacji. Członkowie DKS realizują ją zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło-Życie.

Wszystko to i wiele więcej, dzieje się, aby przełożyć wiarę na fakty kulturowe i społeczne, tworzone i realizowane przez możliwie najszerszą grupę osób. Ad maiorem Dei gloriam.

Linki

Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego

Spis polskich tłumaczeń orędzi papieskich na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu