O Diakonii

Słów parę o historii

Diakonia Liturgiczna w archidiecezji wrocławskiej ma już ponad 30 lat. U początku tzn. pod koniec lat 80. (dotąd sięgają pamięcią najstarsze dinozaury spośród nas) była Szkoła Animatora Liturgii (SAL) oraz grupa diakonii liturgicznej zrzeszająca ludzi z różnych parafii, stanów i środowisk z terenu ówczesnej archidiecezji, dziś podzielonej na diecezje: wrocławską, legnicką i świdnicką. I SAL, i grupa liturgiczna działały przez kilka lat. Potem nastąpiła przerwa, a właściwie przeniesienie formacji liturgicznej do malutkich grupek spotykających się w parafiach. W 1992 r. została nawiązana współpraca diakonii liturgicznej naszej diecezji z Centralną Diakonią Liturgiczną, która trwa nieprzerwanie aż do dziś. Na forum diecezji grupa Diakonii Liturgicznej podjęła pracę ponownie od 2000 roku.

Od tego czasu odpowiedzialnymi za DDL byli:

 • 2000 – 2014 – Nina Majek; opiekun 2000 – 2013 – ks. Bogusław Stec, 2013 – 2018 – ks. Radosław Rotman;
 • 05.2014 – 09.2015 – Marcin Józefczyk;
 • 10.2015 – 08.2019 – Nina Majek;
 • 09.2019 – 01.2020 – ks. Marcin Sternal;
 • 02.2020 – 08.2020 – Nina Majek;
 • od 09.2020 – Marek Szajda.

Czym jest dziś grupa Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej?

Jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy interesują się i kochają Liturgię. Chcemy nasze zainteresowanie nią rozwijać, a umiejętności udoskonalać, by nie tylko pełniej i głębiej przeżywać Eucharystię oraz troszczyć się o jej piękno, ale również by nieść ten dar innym we wspólnocie Kościoła, by liturgia rzeczywiście stawała się „źródłem i szczytem życia”. Spotkania diakonii odbywają się raz w miesiącu (obecnie w parafii Bożego Ciała we Wrocławiu), a ich trzy zasadnicze części to modlitwa (Eucharystia i Liturgia Godzin), dzielenie i studium.

Czym się zajmujemy?

Najprościej będzie w punktach:

 • Głównym celem spotkań jest osobista i wspólna, pogłębiona formacja liturgiczna (intelektualna i duchowa). W ciągu minionych lat w czasie spotkań DDL w formie studium rozważaliśmy dokumenty dotyczące liturgii m.in. OWMR, „Ecclesia de Eucharystia”, „Millenio nuovo adveniente”, „Mane nobiscum, Domine”, „Redemptionis sacramentum”, „Sacramentum caritatis”, wprowadzenia do poszczególnych sakramentów, instrukcje Konferencji Episkopatu Polski, rozszerzaliśmy wiedzę dotyczącą poszczególnych posług w liturgii, części i obrzędów Mszy świętej oraz okresów roku liturgicznego, rozważaliśmy także aktualne dokumenty papieskie np. „Verbum Domini” oraz treści na temat liturgii zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Kilkanaście spotkań w roku 2014/2015 i następnym poświęciliśmy rozważaniu treści zaproponowanych w części A podręcznika na II stopień ONŻ jako przygotowanie do pełnienia funkcji animatorów liturgicznych na rekolekcjach letnich.
 • Celem formacji jest przygotowanie członków Ruchu do podejmowania posług w liturgii oraz dbanie o piękno Eucharystii podczas różnych spotkań diecezjalnych, na rekolekcjach o charakterze ewangelizacyjnym i innych („Ochrzczeni Ogniem”, Archidiecezjalne Rekolekcje Ewangelizacyjne). Podejmujemy także posługi w czasie centralnych spotkań Ruchu np. Kongregacji Odpowiedzialnych w Częstochowie czy na COM-ie w Krościenku oraz innych (m.in. w 2018 r. podczas sympozjum w legnickim Wyższym Seminarium Duchownym zorganizowanym w X-lecie odejścia do Pana wybitnego liturgisty ks. dra Marka Adaszka).
 • Od 2005 roku organizujemy otwarte warsztaty dla osób chętnych, głównie z diecezji wrocławskiej, legnickiej i świdnickiej. Do tej pory odbyły się m.in. warsztaty na temat nowego Ogólnego Wprowadzenia do śpiewu w liturgii, okresu wielkanocnego, Mszału Rzymskiego, Wielkiej Modlitwy Eucharystycznej. Kilkukrotnie już na warsztatach podejmowany był temat posług w liturgii, Liturgii Godzin, Triduum Paschalnego.
 • W roku formacyjnym 2013/2014 odbyła się roczna Szkoła Animatora Liturgicznego dla wszystkich chętnych, którzy chcieli rozszerzyć i pogłębić swoją wiedzę dotyczącą liturgii oraz przygotować się do prowadzenia szkoły liturgicznej na rekolekcjach letnich, a było to ponad 30 osób. W czasie comiesięcznych, kilkugodzinnych spotkań odbywających się w soboty w parafii pw. Bożego Ciała we Wrocławiu wspólnie sprawowaliśmy Liturgię Godzin i zapoznawaliśmy się z zagadnieniami z zakresu teologii i obrzędów Eucharystii, roku liturgicznego, fundamentalnych rzeczywistości liturgii. Mieliśmy także okazję ugruntować swoją wiedzę dotyczącą formacji liturgicznej w Ruchu Światło–Życie na wszystkich rekolekcjach. Jedno całodniowe spotkanie odbyło się w Ligocie Polskiej. Absolwenci SAL-u po zdanych pomyślnie egzaminach otrzymali błogosławieństwo do posługi w czasie powakacyjnej pielgrzymki Ruchu do Strzelina w dniu 6.09.2014 r.
 • W roku formacyjnym 2014/2015 odbyła się roczna Szkoła Posług Liturgicznych (SPL) jako kontynuacja i uzupełnienie Szkoły Animatora Liturgicznego. Była to propozycja skierowana także do nowych osób: panów, którzy chcieliby nauczyć się posługiwać w prezbiterium i pań, które również w liturgii mają do odegrania ważną rolę poza prezbiterium. Kolejne posługi omawialiśmy od podstaw, pochylaliśmy się nad symboliką znaków liturgicznych, ale główny nacisk położony został na ćwiczenia praktyczne.
 • W 2016 r. byliśmy jako DDL odpowiedzialni za przygotowanie trzydniowych rekolekcji „Misterium Paschalne jako objawienie miłosierdzia Boga”, które dla oazowiczów z diecezji poprowadził biblista – ks. prof. Mariusz Rosik. Wydarzenie to odbyło się we wrocławskiej parafii pw. św. Franciszka z Asyżu. Kontynuacją rozważań o Triduum Paschalnym były otwarte warsztaty prowadzone przez DDL w 2018 r. w parafii pw. Bożego Ciała oraz w 2019 r. w parafii katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela.
 • Od kilku lat w czeskim Krnovie odbywają się w czasie wakacji tematyczne rekolekcje liturgiczne „Tajemnice Liturgii”, w których przygotowanie i prowadzenie zaangażowane są osoby z naszego DDL-u oraz z Centralnej Diakonii Liturgicznej. Ta propozycja pogłębienia formacji liturgicznej skierowana jest do osób po II stopniu, zarówno rodzin, jak i tych, którzy formują się indywidualnie. W trakcie rekolekcji poszerzamy naszą wiedzę na temat Eucharystii, Liturgii Godzin, roku liturgicznego, posług w czasie różnych celebracji, ale także uczymy się, jak lepiej przygotowywać liturgię i jak głębiej przeżywać swój udział w niej. Do tej pory podejmowaliśmy następujące tematy: „Liturgia w rodzinie i w życiu codziennym” (2017), „Eucharystia” i „Rok liturgiczny” (2018), „Eucharystia” i „Liturgia Godzin” (2019). Na tegoroczne wakacje (2020) zaplanowane są tematy: „Komentarz liturgiczny drogą do wielkiej tajemnicy wiary” oraz „Wielka tajemnica wiary przeżywana w roku liturgicznym”. Rekolekcje w Krnovie mogą być dobrą propozycją dla tych, którzy kilka dni swojego wakacyjnego urlopu chcieliby poświęcić rozwijaniu swojej formacji liturgicznej.
 • W 2019 r. zorganizowaliśmy we Wrocławiu Oazę Rekolekcyjną Diakonii Liturgicznej, którą poprowadził moderator CDL-u ks. Marcin Loretz. Była to pierwsza ORDL przygotowana przez konkretną diecezję, a nie przez CDL. Rekolekcje odbywały się przy wrocławskim kościele akademickim pw. św. Macieja.

Nasze najbliższe plany i zamierzenia

 • Kontynuacja comiesięcznych spotkań diakonii, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką liturgii (terminy na stronie głównej). W tym roku formacyjnym w czasie studium przybliżamy sobie zagadnienia związane z poszczególnymi częściami Eucharystii.
 • Koordynacja przygotowania posług liturgicznych w czasie spotkań Ruchu w diecezji, podejmowanie posług na spotkaniach ogólnopolskich.
 • O zaplanowanych warsztatach i innych inicjatywach podejmowanych przez DDL będziemy w odpowiednim czasie informować na stronie głównej.

Nina Majek
Diecezjalna Diakonia Liturgiczna