Środków finansowych

Diecezjalna diakonia środków finansowych


Odpowiedzialny

Wojciech Pietkiewicz
finanse@wroclaw.oaza.pl
+48 608 664 307

Ekonom sekcji wrocławskiej stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie.

Moderator

ks. Radosław Rotman
ks.radoslaw.rotman@gmail.com
+48 501 873 657


Instrukcja dokonywania wpłat

Wszelkie wpłaty na rzecz Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie lub Domowego Kościoła należy dokonywać w formie przelewu zgodnie z instrukcjami zawartymi poniżej.

Instrukcja dla wpłat na rzecz Domowego Kościoła.

Wpłaty na rzecz Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie

Wpłaty należy kierować na konto

25 1240 1574 1111 0010 9064 8325
STOWARZYSZENIE DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
ul. ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko n. Dunajcem

Bardzo ważne jest prawidłowe podawanie tytułów wpłaty. Dzięki temu przelewy mogą być analizowane automatycznie, co pozwala na sprawne księgowanie wpłat. Poniżej schemat dokonywania wpłat:

Wpłaty składek członkowskich

 1. Składka wynosi 120 zł rocznie. Można ją zapłacić jednorazowo (termin do końca roku) lub w ratach (właściwie dowolnych, np. 10 zł miesięcznie).
 2. Jeżeli do Stowarzyszenia należą małżonkowie płacą 120 zł a nie 240 zł.
 3. Należy koniecznie podać specjalny tytuł przelewu, wg. wzoru: SKŁADKA IMIĘ NAZWISKO lub SKŁADKA IMIĘ ŻONY IMIĘ MĘŻA NAZWISKO
 4. Nie podajemy kwoty wpłaty ani daty za jaki okres jest dana składka. To jest BARDZO WAŻNE, ponieważ tytuły wpłat są przetwarzane przez system automatyczny, który w przypadku innego tytułu może nie rozpoznać takiej wpłaty.
 5. Przykłady tytułów:
  SKŁADKA JAN KOWALSKI
  SKŁADKA ZOFIA KRZYSZTOF MAZUR

Wszelkie inne wpłaty należy najpierw skonsultować z ekonomem: finanse@wroclaw.oaza.pl.


Wpłaty na rzecz Domowego Kościoła

Wpłaty należy kierować na konto

42 1240 1574 1111 0010 9064 8019
STOWARZYSZENIE DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
ul. ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko n. Dunajcem

Ponieważ przelewy są przetwarzane przez system informatyczny wymagane jest:

 1. Każda opłata powinna być realizowana osobnym przelewem. Tzn. osobno składki, osobno opłaty za dany nr listu (nie przelewamy zbiorczo za kilka numerów, każdy numer osobno) itp.
 2. Każdy przelew musi mieć dokładnie taki tytuł przelewu jaki jest podany w instrukcji.

Instrukcja przelewów

Rodzaj przelewu Wzór tytułu przelewu
Opłata za List Domowego Kościoła

R NAZWA-REJONU LDK 148

Uwagi:

 1. Opłaty za listy są realizowane tylko przez rejony (nie indywidualnie).
 2. Opłata za każdy nr listów powinna być robiona osobnym przelewem. Nie wysyłamy opłaty zbiorczej za kilka numerów listu.
Składka Domowego Kościoła (dniówki)

R NAZWA-REJONU SKŁADKA

Uwagi:

 1. Wpłaty składek są realizowane tylko przez rejony (nie indywidualnie).
 2. Proszę nie umieszczać niczego więcej (dat, nazwiska pary rejonowej, informacji o zaległościach).
Diecezjalny Fundusz rekolekcyjny

Fundusz Rekolekcyjny

Przekazanie środków na konkretny cel – dofinansowanie rekolekcji (środki te są wykorzystywane na dofinansowanie rekolekcji – zgodnie z wnioskami o dofinansowanie).

Pieniądze z Rejonowych Dni Wspólnoty

R NAZWA-REJONU RDW 17-10-2021

Przekazanie pieniędzy zbieranych w ramach Rejonowych Dni Wspólnoty.

Lista tytułów przelewów dla poszczególnych rejonów

Rejon Tytuł przelewu
Katedra R KATEDRA SKŁADKA
R KATEDRA LDK NR LISTU
R KATEDRA RDW DATA
Krzyki R KRZYKI SKŁADKA
R KRZYKI LDK NR LISTU
R KRZYKI RDW DATA
Leśnica R LEŚNICA SKŁADKA
R LEŚNICA LDK NR LISTU
R LEŚNICA RDW DATA
Maciejówka R MACIEJÓWKA SKŁADKA
R MACIEJÓWKA LDK NR LISTU
R MACIEJÓWKA RDW DATA
Południe R POŁUDNIE SKŁADKA
R POŁUDNIE LDK NR LISTU
R POŁUDNIE RDW DATA
Południowy-Zachód R POŁUDNIOWY-ZACHÓD SKŁADKA
R POŁUDNIOWY-ZACHÓD LDK NR LISTU
R POŁUDNIOWY-ZACHÓD RDW DATA
Północ R PÓŁNOC SKŁADKA
R PÓŁNOC LDK NR LISTU
R PÓŁNOC RDW DATA
Psie Pole R PSIE POLE SKŁADKA
R PSIE POLE LDK NR LISTU
R PSIE POLE RDW DATA
Stare Miasto R STARE MIASTO SKŁADKA
R STARE MIASTO LDK NR LISTU
R STARE MIASTO RDW DATA
Wschód R WSCHÓD SKŁADKA
R WSCHÓD LDK NR LISTU
R WSCHÓD RDW DATA
Zachód R ZACHÓD SKŁADKA
R ZACHÓD LDK NR LISTU
R ZACHÓD RDW DATA
BOS R BOS SKŁADKA
R BOS LDK NR LISTU
R BOS RDW DATA
Oleśnicki R OLEŚNICKI SKŁADKA
R OLEŚNICKI LDK NR LISTU
R OLEŚNICKI RDW DATA
Trzebnicki R TRZEBNICKI SKŁADKA
R TRZEBNICKI LDK NR LISTU
R TRZEBNICKI RDW DATA