Organizacja

Organizacja Dni Wspólnoty

1. Podział na Rejony Ruchu Światło-Życie

W tym roku Dni Wspólnoty będą się odbywać w ośmiu Rejonach Ruchu Światło-Życie (w tym pięciu wrocławskich). Dni Wspólnoty będą przygotowywane wspólnie przez Domowy Kościół, dorosłych i grupy młodzieżowe.

2. Terminy Dni Wspólnoty

W formacji w ciągu roku przewidziane są cztery cykle dni wspólnoty: jesienny, adwentowy, wielkopostny i paschalny. Obejmują one kolejno dni wspólnoty dla moderatorów, animatorów i całego Ruchu Światło-Życie.

W naszej diecezji jesienna Pielgrzymka Ruchu ma charakter Dnia Jedności całego Ruchu, gromadząc wszystkie grupy z diecezji, pozostałe Dni Wspólnoty organizowane będą w Rejonach Ruchu Światło-Życie, zgodnie z kalendarzem pracy rocznej. Szczegóły organizacyjne uzgadniane są w poszczególnych zespołach.

Informacje o szczegółowych planach i miejscach spotkania będą podawane na bieżąco.

3. Odpowiedzialni

Do obowiązków osób odpowiedzialnych za Dni Wspólnoty należy koordynowanie wszelkich działań związanych z przygotowaniem Dnia Wspólnoty i troska o jego właściwy przebieg. Konieczne jest jednak, aby w Rejonach Ruchu tworzyły się diakonie odpowiedzialne za kształt Dni Wspólnoty, ponieważ jest to zadanie całego zespołu, a nie tylko kilku wyznaczonych osób.

W oazie nie jest tak, że tylko grupa odpowiedzialnych jest zobowiązana do działania. Jeśli widzi się braki, to jest to raczej wezwanie do współodpowiedzialności.

4. Budowanie wspólnoty

Zadaniem Dni Wspólnoty jest budowanie jedności Ruchu na wszystkich szczeblach zaangażowania, wszystkich grup stanowych i wiekowych poprzez zachowanie jedności treści, jedności punktów programu i jedności czasowej.

ks. Grzegorz Michalski, moderator diecezjalny Diecezjalna Diakonia Jedności