2020-03-15 Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty

2020-03-15 Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty

Podporządkowując się zarządzeniu szczegółowemu Metropolity Wrocławskiego w związku z zagrożeniem epidemią (L.dz. 244/2020) z 13 marca

Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty został odwołany!