Ewangelizacyjne rekolecje weekendowe

W wyniku pracy Diakonii opracowany został plan rekolekcji weekendowych dla parafii. Rekolekcje takie trwałyby od piątkowego popołudnia do niedzieli włącznie (kilka godzin każdego dnia). Plan obejmuje katechezy, Eucharystie, spotkania w grupach, spowiedź św., modlitwę.
Na rekolekcjach głoszony będzie kerygmat, czyli podstawowe prawdy związane z życiem chrześcijanina.
Dzień 1: Boża miłość
Dzień 2: Grzech i przebaczenie, Jezus wyzwolicielem
Dzień 3: Jezus moim Panem i Zbawicielem

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby, by takie rekolekcje zostały przeprowadzone w ich parafii o kontakt z diakonią.

Katarzyna Gronowicz
katarzyna.gronowicz@gmail.com

ks. Grzegorz Michalski
grzesmich@gmail.com

  •  
  •  
  •