Inne drogi. Konsekrowani w Ruchu

ukazał się108. numer Oazy (kwiecień-czerwiec 2013)

oaza 108Wiele osób dzięki formacji w Ruchu odnalazło swoje życiowe powołanie w rozmaitych zakonach męskich i żeńskich. Niekiedy w dalszym ciągu posługują jako animatorzy czy moderatorzy. Inni realizują swoje powołanie na drodze rad ewangelicznych w świeckich instytutach życia konsekrowanego, stowarzyszeniach życia apostolskiego czy innych formach życia konsekrowanego. O nich właśnie opowiada ten numer Oazy.

Są instytuty i stowarzyszenia, które wyrosły z Ruchu, są ludzie, którzy wyrośli z Ruchu i odnaleźli się w innych miejscach. Jakie są ich obecne związki z Ruchem Światło-Życie? Jak widzą swoją rolę i zadania?

Przedstawione historie to również dowód na to, że Ruch się zmienia – bo zmienia się świat, który ma przemieniać. Jest to inny Ruch niż ten czterdzieści czy trzydzieści lat temu.

Przyzwyczailiśmy się na przykład myśleć o paniach z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła jako o diakonii stałej Ruchu. Konkretne osoby kojarzą się z konkretnymi miejscami, a przede wszystkim z Krościenkiem: Kopią Górką, Cedronem i Jagiellońską. Tymczasem członkinie INMK mieszkają w różnych miejscach, wykonują różne prace i w różny sposób przyczyniają się do wzrostu żywego Kościoła. Coraz więcej z nich nie czuje się na siłach odgrywać szczególnej roli w diecezji czy kraju. Są osoby, które wchodzą w struktury centralne, ale to wynika z ich zaangażowania, a nie z przynależności do INMK.

Rolę diakonii stałej w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej pełnią siostry ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej. W wielu miejscach diakonię stałą na rzecz Ruchu podejmują ludzie świeccy lub osoby z innych zgromadzeń zakonnych czy instytutów świeckich. Bardziej można by dzisiaj mówić o diakonii stałej konsekrowanej i świeckiej, na etacie i w ramach wolontariatu.

Te zmiany są jak najbardziej naturalne i wynikające z rozwoju Ruchu, bo – cytując Andrzeja Sionka – „Ruch ma prawo być zupełnie inny niż był kiedyś, ale to będzie ten sam Ruch, prowadzony przez tego samego Ducha, w tym samym namaszczeniu. On ma prawo być taki, aby przenikał, był dynamiczny, nowy. Jak pracowałem z ks. Franciszkiem, nie pamiętam dwóch lat, by Ruch był taki sam. To był ciągły proces rozeznawania. Podsumowanie letnich oaz prowadziło do konkluzji, konkluzje były rozpatrywane, potem rozważano, jak praktycznie je zastosować. Programowa katecheza na kongregacji wskazywała nowe kierunki. Ruch zmieniał się z roku na rok. Zasadą Ruchu był ruch, całkowita zmiana, poddanie się prowadzeniu Ducha Świętego. I to ludzi fascynowało. Ponieważ wszystko stale stawało się nowe”.

Wiola Szepietowska

 

SPIS TREŚCI

Kronika Żywego Kościoła

WEZWANIA

Inne drogi – dk. Przemysław Ruszniak

Droga Chrystusa Sługi – ks. Henryk Bolczyk

Prezbiterzy dla nowej ewangelizacji – ks. Piotr Kulbacki

Dar dla Ruchu – rozmowa z Jolantą Szpilarewicz

INMK a Ruch

Środkowy wschód

Z innego punktu widzenia – rozmowa z Anną Jakimiuk

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej

Wspólnota życia – Renata Kościelska

Chcę żyć z Jezusem – rozmowa z s. Małgorzatą Glanc

Stan dziewic

Świadectwa

WOKÓŁ DIAKONII

Siloe List do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych

Duchowe Dziedzictwo – Andrzej Sionek

Obrona życia na oazach wakacyjnych – Agata Jankowiak

Inicjacja liturgiczna w Ruchu Światło-Życie w ciągu roku formacyjnego

Ceremoniał biskupów

Szkoły animatora – Anna Pełka

Oaza Jedności Diakonii Formacji Diakonii

Kasa i chrześcijaństwo

O finansowaniu Bożego królestwa – Adam Kania

Do bogactw…

Po co Ruchowi Dyrektorium Dóbr Doczesnych? – Krzysztof Jankowiak

Z życia Ruchu – Monika Jasina

Wydawnictwo Światło-Życie

 

Oaza, Pismo Ruchu Światło-Życie, ISNN 1234-0650.

Wydawca: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”,

nr konta 93 1560 1108 0000 9060 0040 0289.

Adres redakcji: ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice;

tel./fax (32) 251 88 20,

e-mail: Oaza-pismo@oaza.pl.

www.pismo.oaza.pl

Prenumerata: Ewa Matuszyńska; zamówienia można składać na adres redakcji.

  •  
  •  
  •