Jesienny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

Piętnaście osób z naszej diecezji – w tym. ks. Jacek Olszewski, moderator diecezjalny Domowego Kościoła – uczestniczyło 13 października 2012 r. w Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. W tym roku, z uwagi na rozpoczęty dopiero co Rok Wiary, oraz realizując wielki plan Ad Christum Redemptorem 2, zastanawialiśmy się nad tematem Diakonia w służbie Nowej Ewangelizacji.

Po raz kolejny znaleźliśmy się w Rybniku-Chwałowicach. Tamtejsza parafia jest miejscem szczególnego kultu św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej rodziców – błogosławionych Louisa i Zélie Martin. Nasza filia śląska obejmuje dziewięć diecezji z południowo-zachodniej Polski. Wszystkie były w mniejszym lub większym stopniu reprezentowane. Mogło być nas więcej, byłoby wtedy więcej pomysłów i świadectw.
Z naszej diecezji do Rybnika przyjechali przedstawiciele dziewięciu diakonii: Domowego Kościoła, Ewangelizacji, Formacji Diakonii, Komunikowania Społecznego, Liturgii, Modlitwy, Muzycznej, Oaz Rekolekcyjnych i Wyzwolenia. W trakcie spotkań w grupach poszczególne diakonie zastanawiały się nad czterema zagadnieniami:
1/ rolą swojej diakonii w nowej ewangelizacji, w przekazie wiary
2/ sukcesami na tym polu w ostatnim roku,
3/ przeszkodami w głoszeniu przez nas Dobrej Nowiny,
4/ tym, co wzmacnia w nas zapał ewangelizacyjny.
 
Ale te spotkania były po południu! Wszystko zaczęło się wczesnym rankiem słowem wstępnym moderatora filii ks. Mariusza Foltyńskiego i wspólną jutrznią w kaplicy starego domu rekolekcyjnego. Ks. Mariusz zachęcał do wzywania Ducha Świętego, aby nas rozpalił nie tylko na początek spotkania, ale aby przywoływać Go cały dzisiejszy dzień, bo nigdy nie może zaistnieć przepowiadanie bez pomocy Ducha Świętego (EN 75).*) Po śniadaniu ks. Ryszard Nowak świetnie poprowadził konferencję multimedialną, wciągającą słuchaczy w temat Wierzę, więc włączam się w dzieło ewangelizacji. Podkreślił on, że mimo hasła Nowa ewangelizacja głosimy wciąż tę samą Ewangelię. To co nowe, to nowy zapał, nowe metody i nowy wyraz. Sięgamy więc po środki, które kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu nie były z różnych względów wykorzystywane. Inna cenna myśl z tej konferencji: nie głosimy Jezusa, który wchodząc w życie ludzi obarczonych smutkiem, trudem, cierpieniem natychmiast zmienia je w pełne szczęśliwości i pozbawione trudu i cierpienia. Jezus nadaje sens naszemu cierpieniu, naszemu życiu – ale niekoniecznie zabiera to, co trudne. Ukazywanie ludziom, że przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela działa, jak magiczna sztuczka – byłem utrudzony, smutny, a po wypowiedzeniu kilku słów jestem wypoczęty i szczęśliwy – jest złym sposobem zapraszania do osobistej relacji z Bogiem.
 
Ważnym elementem naszego spotkania była wspólna modlitwa, wspomniana już jutrznia, potem Eucharystia, celebrowana w samo południe oraz wieczorne nieszpory, kończące nasz wspólny pobyt w Rybniku. Warto wspomnieć, że przy końcu Eucharystii nad wszystkimi rozpoczynającymi posługę diakonijną w nowym roku pracy, modlili się wszyscy zgromadzeni, prosząc Ducha Świętego o umocnienie ich w posłudze. W ciągu dnia znalazł się też czas na świadectwa osób, które minionego lata uczestniczyły w rekolekcjach. Organizatorzy wywoływali zwłaszcza tych, którzy przeżywali ORAE orz ORD, jako rodzaje rekolekcji najbardziej pożądane w chwili obecnej.
 
Czas DWDD jest krótki. Niektórzy przyjechali w piątek, by spokojnie wypocząć przed sobotnią pracą. Inni pojawili się w sobotę. Rozpoczęliśmy jutrznią, po około jedenastu godzinach zakończyliśmy nieszporami. To krótkie, ale bardzo treściwe i wartościowe spotkanie bardzo nas ubogaciło. Dziękujemy też wszystkim, którzy znaleźli czas na to, by podzielić się z innymi swoim rozumieniem i doświadczeniem ewangelizacji. Zapraszamy gorąco jak najwięcej osób z poszczególnych (najlepiej wszystkich) diakonii na następne wiosenne spotkanie DWDD.

 

Uczestnicy DWDD: Dana i Darek Stępniowie oraz Mieczysław Kobierski

 

*) Adhortacja Apostolska EVANGELII NUNTIANDI O EWANGELIZACJI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM papieża Pawła VI

  •  
  •  
  •