Komunia Duchowa – Pragnienia

W dziale Materiały Formacyjne zamieszczone zostało opracowanie autorstwa o. Macieja Konenca SJ „Komunia Duchowa – Pragnienia”

Przejdź do tekstu: Komunia Duchowa – Pragnienia.

Kiedy podczas mszy świętej przystępujemy do Komunii św., wtedy dokonuje się nasze communio, czyli nasze zjednoczenie z Panem Bogiem. Bóg pod postacią Chleba, przychodzi do człowieka. Człowiek jednoczy się z Nim. Dlatego każda msza św. i każde przyjęcie Komunii św. jest dla człowieka WIELKIM ŚWIĘTEM, bo jednoczymy się wtedy z naszym Stwórcą, Panem i Zbawicielem – JEZUSEM CHRYSTUSEM!

Szczęśliwi są ci, którzy mogą codziennie uczestniczyć w Eucharystii w pełni i zjednoczyć się z Panem Bogiem.

Ale czy osoby nie mogące z różnych powodów regularnie uczestniczyć we mszy św. mają być pozbawione tych dóbr duchowych? Absolutnie nie!

Tekst przedstawia wyjaśnienie pojęcie Komonii duchowej pragnienia oraz podaje praktyczne wskazówki do jej praktykowania.

Zapraszamy do lektury.

  •  
  •  
  •