Kongres Nowej Ewangelizacji, Wrocław 2013

W dniu 15.06.2013r. w czasie Kongresu Ewangelizacyjnego w ramach seminariów o tematyce ewangelizacyjnej odbyły się dwa kursy – warsztaty na temat ewangelizacji indywidualnej: przedpołudniowe, w którym uczestniczyło około 70 osób i popołudniowe z udziałem około 80 osób. Zorganizował je Ruch Światlo – Życie z inicjatywy Ks.Wojciecha Jaśkiewicza i Ks.Grzegorza Michalskiego.

Warsztaty te miały na celu przygotowanie uczestników do ewangelizacji indywidualnej (głównie ulicznej) zarówno w czasie trwania Kongresu Ewangelizacyjnego jak i w całym, następującym po nim tygodniu ewangelizacyjnym na terenie całego miasta w różnych jego punktach.

Na seminariach przedstawiono podstawy ewangelizacji indywidualnej opartej na głoszeniu kerygmatu. Wskazano na istotę i zasadność głoszenia podstawowych prawd wiary, która ma prowadzić do pobudzenia u ewangelizowanych żywej wiary przez przyjęcie Pana Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Zwrócono uwagę na zasadniczą różnicę między nauczaniem i opowiadaniem o Bogu (katecheza), a głoszeniem kerygmatu (ewangelizacja) oraz wyjaśniono potrzebę posługiwania się Słowem Bożym i własnym świadectwem spotkania Jezusa w swoim życiu, w czasie ewangelizacji.

Przypomnieliśmy sobie wszyscy treść kerygmatu, a następnie na podstawie przykładów pokazaliśmy w jaki sposób należy głosić Ewangelię spotkanym osobom, jak mamy rozpoczynać rozmowę, czego mamy unikać, jak mamy się zachować w różnych sytuacjach i okolicznościach i jak mamy sprowadzać rozmowę na właściwy „tor” kerygmatu. Jakimi pytaniami najczęściej mamy się posługiwać: „czy wiesz, że Bóg Ciebie kocha?”, „czy doświadczyłeś Bożej Miłości?” „kim dla Ciebie jest Jezus?”, „czy możesz wyznać swoją wiarę tu na ulicy i zaprosić Jezusa do swojego życia?”

Podkreślono też ważność modlitwy przed i po ewangelizacji, ale także tej osłonowej w jej trakcie, od której głównie zależą owoce naszego głoszenia.

Po warsztatach przedpołudniowych większość jej uczestników brała udział w ewangelizacji ulicznej  w tym samym dniu między godziną 14:00, a 15:30 (około 70 osób).  Rozpoczęła się ona uroczystym rozesłaniem i błogosławieństwem kapłańskim na zakończenie Eucharystii. Po rozejściu się dwójkami po terenie Ostrowa Tumskiego, ewangelizatorzy rozpoczęli głoszenie Ewangelii spotkanym przypadkowo osobom. Kiedy wszyscy wracali na końcową modlitwę twarze mieli rozradowane i zaczęło się wspólne spontaniczne dzielenie się wrażeniami z ewangelizacji i jej obfitymi owocami przy pomniku Św. Nepomucena. Modlitwa i wspólna pieśń zakończyła naszą ewangelizację, ale widać było niedosyt dzielenia się doświadczeniami ze spotkania z ludźmi. Musieliśmy iść na katechezę wg planu.

Co jest warte podkreślenia w tym dziele ewangelizacyjnym? To ogromne działanie Ducha Świętego. Świadczy o tym zainteresowanie seminariami (brak miejsc) i ewangelizacją uliczną (Ks.Wodarczyk Adam ucieszył się liczbą ewangelizatorów podchodzących do prezbiterium do błogosławieństwa kapłańskiego). Widać było także „niebo otwarte” nad samą ewangelizacją uliczną, w trakcie której wielu chętnie słuchało Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie i zapragnęło zaprosić Go do swojego życia. Niech przykładem będzie młoda dziewczyna, która z radością i ze łzami w oczach przyjęła Jezusa jako Pana i Zbawiciela i nie pozwoliła sobie przeszkodzić chłopakowi, który starał się odciągnąć ją od tego zamiaru.

Doświadczenie ewangelizacji ulicznej powinno nas skłaniać do głębszej refleksji i zachęcać nas do systematycznej ewangelizacji w ten właśnie sposób. To właśnie na ulicy spotykamy wiele osób, które mają problemy z wiarą i  zerwało z Kościołem. To dla nich powinniśmy wyjść poza mury Kościoła i dawać świadectwo o Chrystusie.

Przygotował: Jacek Giełda

  •  
  •  
  •