Krążenie życia, czyli po co nam korespondenci medialni?

Po co? Odpowiedź jest nader prosta. Członkowie DKS-u, czyli Diakonii Komunikowania Społecznego, nie są w stanie uczestniczyć we wszystkich wspólnotowych przedsięwzięciach, być dziennikarzami i kronikarzami, tworzyć reportaże, relacje i jeszcze zrobić zdjęcia, po czym opublikować to wszystko w ciągu pół godziny.

Naszym podstawowym zadaniem jest zaoferowanie wspólnocie konkretnych narzędzi do podejmowania komunikowania wraz z ich kompleksową obsługą, traktując to jako diakonię. Członkowie wspólnoty muszą zapytać samych siebie, czy i w jaki sposób chcą brać udział w tym wielopłaszczyznowym komunikowaniu. A że, jak wiadomo, jasne zasady czynią przyjaciół, zawsze warto przyjrzeć się oczekiwaniom obu stron. Jesteśmy otwarci na wszystkie konstruktywne propozycje. Na te nierealne trochę mniej. I musimy trzymać się pewnych reguł. I bardzo potrzebujemy współpracowników.

Kim są korespondenci?

To osoby, które mogą, ale nie muszą być członkami DKS. Osoby, które pragną, aby przepływ informacji w Ruchu był sprawniejszy, i wszyscy jego członkowie mieli szansę poznać się bliżej. Zajmują się szeroko rozumianą działalnością dziennikarską, chociaż wcale nie muszą nazywać siebie dziennikarzami. Nie rezygnują z podejmowania wysiłków, by robić to jak najlepiej. Nie muszą nic wstawiać sami na stronę ani udostępniać na fanpagu.

Do takich działań powinni zachęcać przede wszystkim odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie. Zauważać talenty, zachęcać do rozwoju, pokazywać zadania, możliwości i sens. Przede wszystkim sens. To naprawdę zmusza do podjęcia refleksji, co w naszym rejonie, wspólnocie ostatnio się wydarzyło. Czym możemy się podzielić z innymi. Jakie trudności pokonaliśmy, jakie problemy zostały rozwiązane, ile dobra doświadczyliśmy. Brak wiadomości jest też wiadomością.

Jakie są ich zadania?

Korespondenci gromadzą, wstępnie opracowują i przesyłają do redakcji (na adres e-mail redakcja@wroclaw.oaza.pl) materiały z życia Ruchu w konkretnym rejonie, wspólnocie, diakonii. Materiały, czyli reportaże, relacje, notatki, zdjęcia lub nagrania. Powinny być one związane z ideą Ruchu Światło-Życie, a więc promować charyzmat Ruchu, stanowić zachętę i przykład do podejmowania starań formacyjnych, zmierzających do odnowy duchowej człowieka, dawać świadectwo.

Oczywiste jest, że przy opracowywaniu materiałów należy dbać o poszanowanie godności drugiego człowieka. Ponadto należy skupić się na treści opisywanych wydarzeń i ich przekazie, a nie na promocji autorów, realizatorów, wykonawców. O ile to możliwe i gdy autorzy nie zgłaszają zastrzeżeń i wniosków o anonimowość, należy podawać do wiadomości imię i nazwisko osób podejmujących jakieś dzieła.

Jakie tematy warto podejmować?

Na pewno te, które wynikają z programowej, formacyjnej działalności rejonu, wspólnoty, diakonii: notatki z rejonowych Dni Wspólnoty, informacje o spotkaniach modlitewnych, diakonijnych czy większych wydarzeniach ewangelizacyjnych (prosimy o odpowiednio wczesne sygnalizowanie potrzeby rozpropagowania na stronie wroclaw.oaza.pl, oazowym Fanpage oraz w grupie dyskusyjnej Ruchu Światło-Życie archidiecezji wrocławskiej na Facebooku podejmowanych przez rejonową wspólnotę akcji i działań nie kolidujących z diecezjalnym planem pracy) i relacje z nich. Warto prezentować przykłady zaangażowania w pracę i życie parafii (to ważny aspekt charyzmatu Ruchu), materiały z ciekawych wydarzeń związanych z charyzmatem Ruchu, mogących zachęcić innych do aktywnego włączania się w posługę na rzecz wspólnoty lub parafii oraz promowania idei Ruchu.

Zapraszamy do współpracy.

Wiola Szepietowska

Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego

  •  
  •  
  •