Ks. Krzysztof Łapiński nowym moderatorem krajowym Domowego Kościoła

W dniach 18-20 stycznia 2019 r. na Górze Świętej Anny odbyło się spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła.

W spotkaniu uczestniczył również delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie ks. bp Krzysztof Włodarczykoraz moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek. Do sanktuarium św. Anny przyjechały pary diecezjalne z prawie wszystkich polskich diecezji, a także z Litwy, Austrii i Niemiec, członkowie kręgu centralnego oraz pary łącznikowe z zagranicą.

Podczas spotkania odpowiedzialnych Domowego Kościoła na Górze Świętej Anny w d. opolskiej nastąpiła zmiana moderatora krajowego Domowego Kościoła. Nowym kapłanem podejmującym tę posługę został ks. Krzysztof Łapińskiz archidiecezji białostockiej, który zastąpił ustępującego z posługi ks. Tomasza Opalińskiego.

Źródło: oaza.pl

  •  
  •  
  •