LITURGIA GODZIN SZKOŁĄ MODLITWY 15.10.2005

W sobotę 15 października mieliśmy okazję uczestniczyć w Warsztatach Liturgicznych prowadzonych przez ks. Marka Adaszka, a poświęconych Liturgii Godzin, a dokładniej należytemu uczestnictwu w niej i jej sprawowaniu. 

BrewiarzSpotkanie składało się z trzech części, przeplatanych modlitwami Oficjum – mogliśmy nie tylko w praktyce wykorzystać zdobywaną wiedzę, ale i doświadczyć piękna modlitwy godzinami. W pierwszej części usłyszeliśmy podstawowe informacje o Liturgii Godzin – jej historii i formie, w drugiej poznaliśmy główne zasady jej odmawiania i sprawowania, natomiast w trzeciej była mowa o należytym uczestnictwie w tej modlitwie Ludu Bożego.

Przede wszystkim zostało podkreślone, że Liturgia jest przeznaczona dla całego Ludu Bożego, gdyż Kościół wyraża to, w co wierzy, przede wszystkim w modlitwie. Sama Liturgia Godzin góruje nad innymi modlitwami, można ją nazwać ich „królową”. Podczas gdy uświęceniem dnia jest Eucharystia, która jest morzem modlitw, LG jest odbiciem tego światła na każdą godzinę dnia. Nawet czytania z Oficjum w pełni współgrają z czytaniami Eucharystii, choć nigdy się nie powtarzają. Psalmy zawarte w LG są w stanie wypowiedzieć każdą myśl w każdej sytuacji, ponieważ są to słowa natchnione przez Boga, jak zresztą całe oficjum, są to Słowa Boga skierowane do nas. LG uzupełnia Eucharystię do pełni, która powinna być obecna w naszym codziennym życiu, ponieważ Liturgia jest modlitwą całego Kościoła. Jest czynem Chrystusa, do której przyłącza On Swoją Oblubienicę Kościół.

Na przestrzeni czasu powstawały i powstają różne formy modlitw, ale Liturgia Godzin zawsze pozostanie tą najważniejszą, jako wywodząca się wprost z tradycji Kościoła. Jest ona modlitwą wspólnotową, więc w miarę możliwości nie powinno się jej odmawiać indywidualnie. To właśnie we wspólnocie odkrywa się jej prawdziwy sens. Powinna być modlitwą codzienną całego Ludu Bożego. Nie tylko kapłanów i zakonników, ale także i każdego świeckiego, gdyż jako Liturgia jest modlitwą całego Kościoła.

Oficjum powinno być odmawiane o poprawnych godzinach, każda Godzina ma swoją ustaloną porę, gdyż celem powinna być nieustanna modlitwa. Jej części rozłożone są na wszystkie ważniejsze pory dnia i nocy, aby uświęcać nasze życie w każdym momencie dnia. Kształtowanie się obecnej formy układu godzin w LG sięga nawet XV wieku, jednak dopiero w XX wieku powstała jedna forma, wspólna dla wszystkich grup zakonników, świeckich i kapłanów, aby zjednoczyć cały Lud Boży w jednej modlitwie.

Dobrym porównaniem dla zobrazowania całości Liturgii, może być układ słoneczny. Tak, jak planety krążą wokół słońca, tak Liturgia Godzin uświęca cały dzień poprzez jedność z Eucharystią – jej centrum. LG odbija jej światło na wszystkie godziny dnia i nocy sprawiając, że Liturgia staje się w pełni naszym życiem w każdym momencie dnia, uświęcając nas – Lud Boży. Światło to jest naszą drogą do świętości i jedności zarówno z Chrystusem, jak i z drugim człowiekiem.

W drugiej i trzeciej części nacisk został położony na należyte odmawianie Liturgii Godzin, które prowadzi do właściwego przeżywania jej i napełnienia się owocami tej modlitwy.

Podstawowym elementem jest przestrzeganie godzin poszczególnych części. Nie należy odmawiać ich „na zapas”, ani „nadrabiać”, gdyż każdy element jest przeznaczony na inną porę dnia. I tak np. godzinę przedpołudniową powinno odmówić się pomiędzy Jutrznią a godziną południową (w południe), natomiast godzinę popołudniową między godziną południową a Nieszporami. Czas na godzinę na zakończenie dnia jest po zachodzie słońca, ale przed spoczynkiem, a więc jeśli takiego nie planujemy (np. w podróży), to nie odmawiamy komplety. Jednak godzinę czytań można odmówić o każdej porze dnia, a po zachodzie słońca można odmówić już godzinę czytań z dnia następnego.

Warsztaty

Gdy łączymy godzinę czytań z jedną z godzin w ciągu dnia, to odmawia się je po kolei z pominięciem zakończenia godziny czytań i początku modlitwy i rozpoczynając Hymnem z modlitwy w ciągu dnia. Nie łączy się, ze względów praktycznych, godziny czytań z Eucharystią. Można jednak połączyć z Eucharystią jedną z godzin w ciągu dnia. Odmawia się wtedy LG zamiast obrzędów początkowych, aby szczytem i uwieńczeniem była Eucharystia, albo na samym końcu, aby modlitwa była uwielbieniem Boga po przeżytej Eucharystii.

Oficjum powinno być modlitwą codzienną, zwróconą ku Bogu, Jego uwielbieniem. Ale w pełni będzie miała ona swoją wartość, jeśli będzie się odzwierciedlać w codziennym życiu. Modlitwa ta powinna przenikać całego człowieka, być nieustannie w jego życiu i towarzyszyć mu w każdej chwili. Bez tego pozostanie tylko kolejnym bezowocnym punktem dnia. Dlatego powinna być także odmawiana starannie i dokładnie, szczególnie w momentach, w których musimy przełamać swoje zniechęcenie i lenistwo, gdyż nieustanne zwalczanie trudu modlitwy w danym momencie jest cenniejsze niż łatwość. Powinna ona wypływać z naszej chęci uwielbienia Boga, dlatego powinna być szczera. Lepsza bowiem krótka modlitwa, a prawdziwa i wypływająca prosto z serca.

To w dużym skrócie zawartość tych bogatych rekolekcji. Ich owoce będziemy mogli dostrzec, gdy będziemy się uczyć w pełni przeżywać i rozumieć Liturgię Godzin. Wiele z tych wiadomości znamy jako osoby po formacji podstawowej w Ruchu. Powinniśmy nieustannie zagłębiać się w pięknie i prawdzie tej modlitwy, poznawać ją, a także przypominać sobie znane wiadomości. Przekonanie o tym, że wie się już wystarczająco dużo, może prowadzić do rutyny i zagubienia sensu, dlatego z pokorą dbajmy o to, aby każde słowo szczerze wychodziło z naszych serc.

Piotr z Wrocławia

  •  
  •  
  •