Miesiąc misyjny w Ruchu Światło-Życie

  1. Ruch w Kenii i Tanzanii

    l

Już od pięciu lat w Kenii, a od trzech lat w Tanzanii, odbywają się rekolekcje oazowe. W tym roku odbyło się: kilka serii pięciodniowych rekolekcji ewangelizacyjnych, piętnastodniowe rekolekcje ONŻ I i III stopnia oraz piętnastodniowa oaza oparta na Krokach ku dojrzałości chrześcijańskiej. Możemy być dumni z wielkiego zaangażowania i ofiarności ludzi naszego Ruchu uczestniczących w tym dziele.

  1. Perspektywy rozwoju Ruchu w Kenii i Tanzanii

W Afryce istnieje ogromne zapotrzebowanie na formację zarówno świeckich, jak też kapłanów. Zostały nawiązane systematyczne kontakty z misjonarzami (także z Polski) obeznanymi z miejscową kulturą i sytuacją Kościoła na tamtych terenach. Mamy aprobatę miejscowych biskupów, nuncjusza apostolskiego w Tanzanii, a także licznych misjonarzy. Istnieją wielkie perspektywy dla rozwoju oaz rekolekcyjnych oraz formacji miejscowych kapłanów i świeckich. Mamy już pierwszych moderatorów i animatorów z Afryki. Uwierzytelnienie Ruchu powinno też dokonywać się poprzez stałą pomoc charytatywną: od lat prowadzona jest akcja duchowej adopcji (polega na finansowaniu pobytu i nauki w szkołach uczniom z Kenii) oraz projekt „Różaniec” (pozyskiwanie środków dla ubogich rodzin poprzez sprzedawanie w Polsce różańców wykonanych przez kobiety z najbardziej biednych rejonów Kenii).

  1. Miesiąc misyjny w naszym Ruchu

Począwszy od 1 X co kilka dni na stronie oaza.pl będą się pojawiały zdjęcia i filmiki z rekolekcji oazowych w Afryce, jak też pokazujące codzienne życie mieszkańców Kenii i Tanzanii. Mam ogromną prośbę do wszystkich ludzi Ruchu o rozpowszechnianie ich w dostępnych nam mediach elektronicznych i komunikatorach takich jak: strony diecezjalne, konta na Facebooku, WhatsApp, Messenger, smsy, itp. Do filmików dołączony będzie numer konta bankowego, gdyż Afrykańczycy nie są w stanie opłacić sobie kosztów materiałów formacyjnych, a nawet jedzenia, noclegów czy mieszkania w trakcie trwania oazy. Zbiórka pieniędzy jest konieczna zarówno dla organizacji rekolekcji, jak też na powołanie i finansowanie stałego sekretariatu misyjnego w Afryce i w Polsce, a także na sfinansowanie projektów charytatywnych.

  1. Powołanie i rozwój diecezjalnych diakonii misyjnych zwłaszcza tam, gdzie jeszcze nie istnieją

Chcemy prowadzić w Polsce przygotowanie misyjne dla kapłanów i animatorów, którzy pragną zaangażować się w rozwój Ruchu w Afryce.

 

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

ks. Marek Sędek

  •  
  •  
  •